• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Våre referanser

Utfører komplekse anleggsprosjekter

AF gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft. Dette inkluderer veg, bane, flyplass, tunnel, fundamentering, tunnelinnredning og sikring. Vår anleggsvirksomhet omfatter også nybygging og oppgradering av olje- og gassanlegg, samt havneanlegg. 

AF har bred erfaring og kompetanse  innen anlegg til å gjennomføre alt fra mindre til store og krevende anleggsprosjekter, samt anleggsrelaterte nisjeprosjekter. Våre kunder er hovedsakelig offentlige og kommunale etater, samt større industriselskaper. Vår anleggsvirksomhet utføres i hele Norge og i Sverige. 

Aktuelt

AF E6 Soknedal Statens vegvesen

AF Gruppen innstilt til kontrakt for bygging av E6 Soknedal

17.07.2017

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag.

Les mer

AF Gruppen innstilt til kontrakt av Forsvarsbygg

30.06.2017

AF Gruppen (AFG) er av Forsvarsbygg innstilt som entreprenør for utførelse av entreprise Hangarer Infrastruktur og utomhus.

Les mer

Inngår intensjonsavtale med Grav & Spreng

19.04.2017

Målselv Maskin & Transport AS, et selskap i AF Gruppen, har inngått en intensjonsavtale med Grav & Spreng AS med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet.

Les mer

AF gjennomfører kjøp av Kanonaden Entrepenad AB

09.02.2017

AF Gruppen har inngått endelig avtale og gjennomført kjøp av 70 prosent av aksjene i Kanonaden Entrepenad AB.

Les mer

Se flere nyheter

Kontaktinfo

Arild Moe
Konserndirektør Anlegg
(+47) 913 76 265
Ivar Galaaen
Direktør, AF Anlegg
+47 920 93 190
Frank Eriksen
Frank Eriksen
Daglig leder, Målselv Maskin & Transport AS
+47 77 83 28 80
Morten Pettersen
Morten Pettersen
Direktør, Pålplintar AB
(+47) 911 86 585
Jon Arve Rognerud
Jon Arve Rognerud
Daglig leder, JR Anlegg
(+47) 909 49 063