AF Gruppen innstilt til kontrakt av Forsvarsbygg

AF Gruppen (AFG) er av Forsvarsbygg innstilt som entreprenør for utførelse av entreprise Hangarer Infrastruktur og utomhus.

Arbeidene utføres ved Ørland flystasjon og består i hovedsak av grunnarbeider med infrastruktur og etablering av banedekker for hangarer. 

Arbeidet er planlagt startet opp i september 2017 med forventet ferdigstillelse i 2020. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 341 ekskl. mva.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Vi har en pågående entreprise for Forsvarsbygg på Ørlandet og er godt fornøyd med at Forsvarsbygg valgte AF Gruppen til nok et prosjekt for utviklingen av Ørland flystasjon, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Anlegg: Arild Moe tlf. 91 37 62 65
Konserndirektør og CFO: Sverre Hærem, tel. 952 45 167

Publisert: 30.06.2017