AF Gruppen innstilt til kontrakt for bygging av E6 Soknedal

AF E6 Soknedal Statens vegvesen

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag.

Arbeidene gjelder parsellen fra Vindåsliene til Korporalsbrua og består i hovedsak av vegbygging inkludert tunnel- og betongarbeider.

Fysiske arbeider startes opp i september 2017 med forventet ferdigstillelse i 2021.Trafikk settes på ny E6 i 2020.  Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 994 ekskl. mva.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Vi har stor kapasitet på veg- og tunnelarbeider, og vi ser frem til samarbeidet med Statens vegvesen, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Illustrasjon: Sweco/Statens vegvesen 

Publisert: 17.07.2017