AF Gruppen innstilt til nok et tunnelutbedringsoppdrag på Sunnmøre

Fosskolltunnelen AF Gruppen

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for utbedringer av tunneler på Sunnmøre.

Tunnelene rv. 658 Ellingsøytunnelen, rv. 658 Valderøytunnelen og fv. 658 Godøytunnelen skal oppgraderes i henhold til nye tunnelforskrifter. Arbeidene omfatter både bygg-, anleggs-, og elektrofag.

Arbeidet er planlagt startet opp i september 2017 med forventet ferdigstillelse innen mai 2019. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til ca. MNOK 600 ekskl. mva.
- Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Vi har allerede et pågående tunnelutbedringoppdrag for Statens vegvesen Region midt i Rauma, og vi er godt fornøyd med å få tildelt nok et oppdrag i regionen, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Anlegg: Arild Moe tlf. 91 37 62 65
Konserndirektør og CFO: Sverre Hærem, tlf. 952 45 167

Illustrasjonsfoto: Fosskolltunnelen/AF Gruppen

Publisert: 27.07.2017