AF gjennomfører kjøp av Kanonaden Entrepenad AB

AF gjennomfører kjøp av Kanonaden Entrepenad AB

AF Gruppen har inngått endelig avtale og gjennomført kjøp av 70 prosent av aksjene i Kanonaden Entrepenad AB.

De siste 30 prosent av aksjene eies av nøkkelpersoner i selskapet. Transaksjonen omfatter selskapets heleide datterselskaper Kanonaden Entreprenad Öst AB, Bergbolaget i Götaland AB og Kanonaden Täkt och Förvaltning AB.

Kanonaden Entreprenad AB er et svensk anleggsselskap som ble grunnlagt i 1983 og har hovedkontor i Nässjö i Småland. Selskapet utfører oppdrag i innen grunnarbeid, vann- og avløpsarbeid, betongarbeid, fjernvarme, kabellegging, vindkraft og veibygging, og opererer i Sør-Sverige inkludert Stockholm og Gøteborg. Kanonaden Entreprenad AB og dets datterselskaper hadde en omsetning i 2016 på MSEK 708 og har 188 ansatte.

Selskapsverdi for 100 prosent av Kanonaden Entrepenad AB er vurdert til MSEK 260. Oppgjøret for 70 prosent av aksjene vil bestå av 318 766 aksjer i AF Gruppen ASA til kurs NOK 153,40 per aksje og MSEK 131 i kontant betaling i dag.

Kontantbeløpet som betales som ledd i vederlaget finansieres fra AF Gruppens eksisterende likviditetsbeholdning.

-  Vi er svært glade for å få Kanonaden med på laget. Selskapet har levert gode prestasjoner over tid og har en kultur og et verdigrunnlag som sammenfaller med AF Gruppens. Dette oppkjøpet er helt i tråd med AFs strategi mot 2020, som innebærer en større satsing i Sverige. Gjennom denne avtalen har vi gode muligheter for å ta del i et voksende svensk anleggsmarked, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Det vises samtidig til børsmelding av 21. oktober 2016 hvor AF Gruppen offentliggjorde inngåelse av intensjonsavtale med Kanonaden Entrepenad AB.

For ytterligere informasjon: Konsernsjef, Morten Grongstad, tlf. 99 15 39 05 Konserndirektør Anlegg, Arild Moe, tlf. 91 37 62 65 Konserndirektør Finans, Sverre Hærem, tlf. 95 24 51 67

 

Publisert: 09.02.2017