Havneanlegg

Ormen Lange Havn

Satsingen på havn i AF omfatter nybygging og fornyelse av alle typer sjø- og havneanlegg.

AF har lang og bred erfaring med etablering og relokalisering av regionale havneterminaler og kaianlegg, utdypning av havnebasseng og seilingsleder, miljømessig opprydning i havneområder, samt utbygginger for industrielle formål. I tillegg utføres grunn og betongarbeider for utnyttelse av havneområder for andre formål med tilhørende infrastruktur.AF har utført og utfører prosjekter langs hele kysten fra Fredrikstad i sør, opp til Gamvik i Finnmark, samt på Svalbard.
AF er spesielt konkurransedyktig i prosjekter der forholdene er egnet for eget utstyr på fundamentering, undervannssprengning og mudring.

Havneutbygging omfatter:
- Mudring
- Sprengning og fyllingsarbeider i sjø
- Undervannsprengning
- Betongarbeider
- Fundamenteringsarbeider
- Dykkerarbeider

Referanseprosjekter

Larvik Havn

Larvik Havn

AF har bygd ny havn i Larvik for Color Lines Superspeed 2, samt ny godsterminal for Larvik Havn KF.

Les mer

Svea Svalbard

Kai Kapp Amsterdam, Svalbard

AF har utvidet eksisterende kai ved Kapp Amsterdam på Svalbard for Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS.

Les mer

Hjortnes kai

Hjortnes Kai, Oslo

AF har oppgradert Hjortnes kai for nye og større Cruiseskip for Oslo Havnevesen.

Les mer

Se flere prosjekter

Kontaktinfo

Ivar Galaaen
Direktør, AF Anlegg
+47 920 93 190