Tunnel og underjord

Tunnelrigg Sauda

AF innehar kompetanse, kapasitet og konkurransekraft til å gjennomføre store underjordsprosjekter. Produksjon av tunneler og fjellhaller for vannkraft, veg- og jernbaneprosjekter, samt andre underjordsprosjekter for industriformål utføres av AF Anlegg.

I tillegg utfører enheten tjenester innen underjordsservice.

Tunnel og underjordssegmentet omfatter:

 • Vannkraftprosjekter med kraftstasjon, vannvei og magasin
  - Nye utbyggingsprosjekter
  - Utvidelse eller fornyelse av eksisterende kraftverk 
 • Tunneler og bergrom
  - Vei- og jernbanetunneler
  - Fjellhaller og bergrom for industri
 • Underjordsservice 
  - Sprøytebetong
  - Vann- og frostsikring inkludert brannsikring
  - Rehabilitering av tunneler og underjordsanlegg
  - Injeksjon og tetting av fjell

AFs styrke er kombinasjonen av kreativitet og erfaring for å bidra til at prosjektene blir gjort lønsomme både økonomisk og miljømessig. AF har høy standard på tunnelmaskiner og egenutviklet, spesialtilpasset sprøytebetong- og injeksjonsutstyr.

Referanseprosjekter

AF bygger E6 Frya-Vinstra

E6 Frya-Vinstra

4,3 kilometer tunnel, 20 betongkonstruksjoner, 18 kilometer motorvei og 10 kilometer lokalvei. E6 Frya-Vinstra er Norges største enkeltstående veiprosjekt.

Les mer

Tunnelrigg Sauda

Rv13 Ryfast

AF Gruppen bygger på oppdrag fra Statens vegvesen Rv 13 Ryfast, E03 Solbakktunnelen.

Les mer

T-forbindelsen AF Gruppen

Rv47 T-forbindelsen

AF har utført T-forbindelsen mellom E39 i Tysvær og Rv47 på Karmøy, samt nord-sør mellom Fosen og E134 i Haugesund, for Statens Vegvesen.

Les mer

Se flere prosjekter

Kontaktinfo

Ivar Galaaen
Direktør, AF Anlegg
+47 920 93 190
Kjetil Vikane
Kjetil Vikane
Avdelingsdirektør, AF Anlegg
951 20 016