Nyhetsarkiv

Fosskolltunnelen AF Gruppen

AF Gruppen innstilt til nok et tunnelutbedringsoppdrag på Sunnmøre

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for utbedringer av tunneler på Sunnmøre.

Les mer

AF E6 Soknedal Statens vegvesen

AF Gruppen innstilt til kontrakt for bygging av E6 Soknedal

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag.

Les mer

AF Gruppen innstilt til kontrakt av Forsvarsbygg

AF Gruppen (AFG) er av Forsvarsbygg innstilt som entreprenør for utførelse av entreprise Hangarer Infrastruktur og utomhus.

Les mer

Inngår intensjonsavtale med Grav & Spreng

Målselv Maskin & Transport AS, et selskap i AF Gruppen, har inngått en intensjonsavtale med Grav & Spreng AS med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet.

Les mer

AF gjennomfører kjøp av Kanonaden Entrepenad AB

AF Gruppen har inngått endelig avtale og gjennomført kjøp av 70 prosent av aksjene i Kanonaden Entrepenad AB.

Les mer

Historisk kontrakt signert

Nye veier har signert sin første totalentreprisekontrakt med AF Gruppen. Entreprisen gjelder prosjektering og bygging av 23 km komplett ny motorvei mellom Tvedestrand og Arendal.

Les mer

AF Gruppen bygger fjellhaller for Boliden Odda AS

AF bygger fjellhaller for Boliden Odda AS

AF Gruppen har inngått kontrakt med Boliden Odda AS om utbygging av to store deponihaller i fjell.

Les mer

Første gigantkontrakt for Nye Veier til AF Gruppen

AF Gruppen (AFG) har mottatt melding fra Nye Veier om at de har til hensikt å inngå kontrakt med AF Gruppen om den første store totalentreprisen på E18.

Les mer

Utvidelse av kontraktsarbeidet på Follobanen

AF Gruppen (AFG) har inngått avtale om å utvide samarbeidet med arbeidsfellesskapet Acciona Infraestructuras and Ghella ANS (AGJV) på Follobanen.

Les mer

AF Gruppen styrker satsingen i Sverige

AF Gruppen styrker satsingen i Sverige

AF Gruppen har inngått en intensjonsavtale med Kanonaden Entreprenad AB med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet.

Les mer

Innstilt til kontrakt av Oslo kommune

AF Gruppen er av Oslo kommune – Vann- og avløpsetaten innstilt som entreprenør for utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg.

Les mer

AF Gruppen rehabiliterer tunneler i Rauma kommune

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt til kontrakt på E136 Tunnelutbedring Innfjord- og Måndalstunnelen.

Les mer

LAB Entreprenør rehabiliterer Torgalmenningen 2 til nytt hotell i Bergen

Kvartalet Torgalmenningen 2 i Bergen skal rehabiliteres til et nytt hotell med 130 rom. LAB Entreprenør, et datterselskap av AF Gruppen, er av selskapet Torgalmenningen 2 AS valgt som totalentreprenør.

Les mer

AF Gruppen bygger fylkesvei 32 i Porsgrunn

AF Gruppen er innstilt av Statens vegvesen Region sør som totalentreprenør for byggingen av fylkesvei 32 i Porsgrunn.

Les mer

Consolvo innstilt for rehabilitering av Fredrikstadbrua

Consolvo AS, et datterselskap av AF Gruppen (AFG), er innstilt av Statens vegvesen Region Øst som entreprenør for rehabilitering av Fredrikstadbrua.

Les mer

AF Gruppen innstilt til kontrakt om rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen

AF Gruppen (AFG) er av Statens vegvesen Region sør innstilt til kontrakt om rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen.

Les mer

Bygger vannkraftverk for Hafslund

AF Gruppen er innstilt som entreprenør for utbygging av Vamma kraftverk av Hafslund Produksjon AS

Les mer

AF Gruppen med stor kontrakt på Nytt Nasjonalmuseum i Oslo

AF Gruppen har inngått avtale med Statsbygg for entreprise K204 Råbygg på Nytt Nasjonalmuseum.

Les mer

AF gjennomfører kjøp av Målselv Maskin & Transport

AF Gruppen har i dag inngått endelig avtale om kjøp av 70 prosent av aksjene i Målselv Maskin & Transport AS, og har samtidig gjennomført kjøpet av disse aksjene.

Les mer

AF Gruppen med ny kontrakt på Follobanen

AF Gruppen har inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet Acciona Infraestructuras and Ghella ANS (AGJV) for bygging av tunnel og fjellhaller. Oppdraget er en del av AGJV sin kontrakt på Follobanen for Jernbaneverket.

Les mer

Innovasjonspris til AF Gruppen

AF Gruppen mottok 11. mai innovasjonspris fra Powel Norge. AF fikk prisen for sin innsats for å utvikle stikningsprogrammet Gemini til en fremtidsrettet løsning.

Les mer

AF Gruppen inngår intensjonsavtale med Målselv Maskin & Transport AS

AF Gruppen (AFG) har inngått en intensjonsavtale med Målselv Maskin & Transport AS med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet.

Les mer

Store Norske på Svalbard forlenger med AF

AF Gruppen har inngått avtale med Store Norske Spitsbergen Grubekompani om forlengelse av kontrakten på transport, anleggs- og vedlikeholdstjenester i Svea og Lunckefjell til september 2018.

Les mer

AF Gruppen innstilt av Sporveien Oslo

AF Gruppen er av Sporveien Oslo innstilt som entreprenør for utførelse av U1 – Underbygning for Østensjøbanen.

Les mer

Anleggskontrakt på Ringedalen kraftverk i Hordaland

AF Gruppen har inngått kontrakt med Statkraft for bygg- og anleggstekniske arbeider for Ringedalen kraftverk.

Les mer

Kontrakt med Statoil på Kårstø

AF Gruppen har inngått kontrakt med Statoil Petroleum AS for reparasjon av ankerblokker på Kårstø Gassprosesseringsanlegg.

Les mer

Anleggskontrakt til AF Gruppen

AF Gruppen er av Jernbaneverket valgt som entreprenør for entreprisen Forberedende arbeider Åsland.

Les mer

Anleggskontrakt på E 39 i Gaular til AF Gruppen

AF Gruppen (AFG) er av Statens vegvesen Region vest innstilt som entreprenør for E 39 Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande.

Les mer

Styrker kompetansen med nytt selskap

Sammen med Vienna Consulting Engineers ZT GmbH (VCE) stifter AF Gruppen selskapet Valor Engineering. Selskapet skal tilby ingeniørtjenester og prosjektere løsninger for det norske markedet.

Les mer

AF signerer kontrakt på Rv 13 Ryfast, E03 Solbakktunnelen

Det vises til børsmelding sendt 25. juni 2013. AF Gruppen (AFG) har signert endelig kontrakt med Statens vegvesen region vest for utbyggingen av Rv 13 Ryfast, E03 Solbakktunnelen.

Les mer

AF Gruppen innstilt til bygging av avløpsrenseanlegg i Värnamo

AF Gruppen (AFG) er av Värnamo kommune innstilt som entreprenør for bygging av Pålslund avløpsrenseanlegg og pumpestasjon VA001A i Värnamo i Syd-Sverige.

Les mer

Stor kontrakt på Ryfast til AF Gruppen

Stor kontrakt på Ryfast til AF Gruppen

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region vest innstilt som entreprenør for entreprise Rv 13 Ryfast, E03 Solbakktunnelen.

Les mer

Ny kontrakt på Sørenga til AF

AF Gruppen er tildelt kontrakt av Bjørvika Infrastruktur for bygging av Park i Sjø på Sørengautstikkeren.

Les mer

Glade ordførere

Ordførerne i Haugesund, Karmøy og Tysvær kan endelig juble for T-forbindelsen – etter 25 års venting. Men AF trengte bare tre år på å bygge den.

Les mer

AF tildelt storkontrakt på Nyhamna

AF tildelt storkontrakt på Nyhamna

AF Gruppen er av Kværner tildelt kontrakten for utførelse av civil-arbeider i forbindelse med Nyhamna Expansion Project for A/S Norske Shell på Aukra.

Les mer

AF signerer kontrakt på E6 Frya-Vinstra

Det vises til børsmelding sendt 25. april 2013. AF Gruppen (AFG) har signert endelig kontrakt med Statens vegvesen for utbyggingen av E6 Frya-Vinstra.

Les mer

Stor kontrakt på E6 til AF Gruppen

Stor kontrakt på E6 til AF Gruppen

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region øst innstilt som entreprenør for entreprise H1 E6 Frya - Vinstra.

Les mer

Ny anleggskontrakt til AF på Gardermoen

Ny anleggskontrakt på Oslo Lufthavn Gardermoen til AF

AF Gruppen er av Oslo Lufthavn AS innstilt som entreprenør for entreprise K-72329 Pir Nord, Masseflytting og banearealer BA/VA.

Les mer

Anleggskontrakt på Oslo Lufthavn Gardermoen til AF

AF Gruppen er av Oslo Lufthavn AS innstilt som entreprenør for entreprise K-72241 Pir Nord, Grunn- og betongarbeider.

Les mer

AF bygger nytt kraftanlegg i Lom

AF Gruppen har inngått avtale med Eidefoss om bygging av nytt kraftanlegg i Smådøla i Lom kommune.

Les mer

AF Anlegg

Kontrakt på E18 Sydhavna i Oslo til AF Gruppen

AF Gruppen er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av E18 Sydhavna i Oslo.

Les mer

Veikontrakt til AF

AF Gruppen er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av Rv. 3 Gita bru - Skjærodden i Åmot kommune Hedmark.

Les mer

AF innstilt til bygging av avløpsrenseanlegg i Bergen

AF Gruppen er av Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten innstilt som entreprenør for bygging av Flesland og Holen avløpsrenseanlegg.

Les mer

AF Gruppen overtar ikke aksjene i Mesta Entreprenør

AF Gruppen inngikk 24. april 2012 en intensjonsavtale med Mesta Konsern AS vedrørende overtagelse av aksjene i Mesta Entreprenør AS. Partene har ikke kommet til enighet om de underliggende verdier i Mesta Entreprenør. AF Gruppen overtar ikke aksjene i Mesta Entreprenør AS og forhandlingene er avsluttet.

Les mer

Nytt oppdrag for AF Gruppen i Bjørvika

AF Gruppen er innstilt som entreprenør for kontrakt K108-1 Broer og konstruksjoner i Bjørvika for Bjørvika Infrastruktur.

Les mer

AF tildelt stor kontrakt av Statoil på Snøhvit

AF Gruppen er tildelt kontrakt av Statoil Petroleum AS for utførelse av vedlikehold og modifikasjoner innen bygg og anlegg for Hammerfest LNG.

Les mer

AF Gruppen signerer intensjonsavtale med Mesta

AF Gruppen har inngått en intensjonsavtale med Mesta Konsern AS med den hensikt å overta aksjene i Mesta Entreprenør AS. Mesta Entreprenør AS har aktiviteter innen vei- og tunnelbygging og har 300 ansatte.

Les mer

AF Gruppen inngår kontrakt med Yara Norge AS

AF Gruppen har inngått avtale med Yara Glomfjord om oppgradering av kaier og mudring foran kai.

Les mer

AF innstilt for ny kontrakt på Kollsnes

AF Gruppen er innstilt som leverandør til ABB av civil arbeider i forbindelse med Statoils Troll A 3&4 Pre-compression Project på Kollsnes.

Les mer

Illustrasjonsfoto trafo

AF Gruppen bygger transformatorstasjoner for Statnett

AF Gruppen er innstilt som leverandør av Statnett for bygging av 5 stk transformatorstasjoner i prosjektet Ørskog-Fardal.

Les mer

AF Gruppen tildelt ny kontrakt på Kårstø

AF Gruppen (AFG) har mottatt en hensiktsmelding fra Statoil på vegne av operatøren Gassco for bygging av nytt driftslaboratorium på Kårstø.

Les mer

AF Gruppen bygger fundamenter for nytt strømnett

AF har inngått avtale for bygging av fundamenter mellom Ørskog og Ålfoten i hovedprosjektet Ørskog-Fardal.

Les mer

AF Gruppen bygger for Statnett

AF Gruppen (AFG) er innstilt som leverandør av Statnett for bygging av fundamenter mellom Ålfoten og Moskog i hovedprosjektet Ørskog-Fardal.

Les mer

AF Gruppen med kontrakt på opparbeidelse av industriområde

AF Gruppen ved datterselskapet Johan Rognerud AS har signert kontrakt med Bulk Langhus I AS for opparbeidelse av industriområdet på Fugleåsen i Ski kommune.

Les mer

AF Gruppen med stor driftskontrakt på Svalbard

AF Gruppen (AFG) har inngått avtale med Store Norske Spitsbergen Grubekompani om transport, anleggs- og vedlikeholdstjenester i Svea.

Les mer

AF Gruppen med stor anleggskontrakt i Møre og Romsdal

AF Gruppen (AFG) er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av Rv. 70 Oppdølsstranda i Sunndal kommune på Indre Nordmøre.

Les mer

Signerer kontrakt på Vettakollen Høydebasseng

AF Gruppen (AFG) har i dag signert endelig kontrakt med Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) om å bygge Vettakollen høydebasseng.

Les mer

T-forbindelsen

T-forbindelsen er i rute

Ett år etter oppstart er nesten halvparten av de undersjøiske tunnelene i T-forbindelsen sprengt ut. Nrk var tilstede da politikerne fikk bli med 950 meter inn i den undersjøiske tunnelen.

Les mer

AF Offshore Mandal

AF Gruppen styrker satsingen offshore

AF Gruppen har inngått endelig avtale om kjøp av deler av virksomheten i Båtservice Offshore/Verft (BOV). Virksomheten videreføres som en del av AF Gruppens tjenester til offshoremarkedet.

Les mer

Kjempekontrakt til AF Gruppen

AF Gruppen er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av Ringveg vest del II i Bergen.

Les mer

Storslått åpning av Operatunnelen

Det var feststemning i Bjørvika da Hans Majestet Kongen foretok den offisielle åpningen av Operatunnelen fredag 17. september. - Sørengaentreprisen har vært et krevende prosjekt som har gitt AF en helt unik kompetanse, sier AFs prosjektleder.

Les mer

AF Anlegg Underjordservice

Høy produktivitet i Underjordservice

Normalt ville man satt av åtte måneder til vann- og frostsikring av en tunnel på størrelse med den nye jernbanetunnelen til Tønsberg. AF utførte jobben på fire måneder.

Les mer

AF bygger Vettakollen Høydebasseng

AF Gruppen innstilt til bygging av Vettakollen Høydebasseng

AF Gruppen er av Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) innstilt som entreprenør for bygging av Vettakollen høydebasseng.

Les mer

Kraftverket Rånåsfoss

Kontrakt på kraftverket Rånåsfoss III til AF Gruppen

AF er av Glomma Kraftproduksjon AS innstilt som entreprenør for utførelse av bygningstekniske arbeider for kraftverket Rånåsfoss III i Glomma i Akershus.

Les mer

AF bygger på Sørenga

AF er av Bjørvika Infrastruktur valgt som entreprenør for utbygging av Havnepromenade Vest som inngår i havnepromenadene rundt Sørengautstikkeren på Sørenga, definert i reguleringsplan Bjørvika – Bispevika – Lohavn.

Les mer

Kjøper entreprenørselskapet Johan Rognerud

AF Gruppen (AFG) styrker sin satsing på anlegg og har inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i maskinentreprenøren Johan Rognerud AS.

Les mer

AF Gruppen signerer kontrakt på E6 - Øyer Tretten

AF signerer kontrakt på E6 Øyer – Tretten

AF Gruppen signerte i dag kontrakt med Statens vegvesen om utbyggingen av E6 Øyer – Tretten i Øyer kommune i Oppland. Entreprisen inkluderer 4 km ny tunnel gjennom Skarsmoen og opprustning av eksisterende E6 over 10 km.

Les mer

Veiutbygging i Øyer Tretten - AF Gruppen

Stor vegutbygging til AF Gruppen

AF Gruppen er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av E6 Øyer – Tretten i Øyer kommune i Oppland.

Les mer

AF signerer kontrakt på kraftverket Embretsfoss 4

AF Gruppen har signert kontrakt med EB Kraftproduksjon AS om utførelse av bygningstekniske arbeider for kraftverket Embretsfoss 4.

Les mer

AF bygger kraftverk Embretsfoss

Kontrakt på kraftverket Embretsfoss 4

AF Gruppen er av EB Kraftproduksjon AS innstilt til kontrakt som entreprenør for utførelse av bygningstekniske arbeider for kraftverket Embretsfoss 4 i Drammensvassdraget i Modum kommune i Buskerud.

Les mer

T-forbindelsen

T-forbindelsen: Sprenger grenser

En 8 950 meter lang tunnel mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund er AF Anleggs nye storprosjekt i Rogaland. Rekordtunnelen bygges i vanskelig fjellmasse og skal binde de tre kommunene sammen.

Les mer

Kontraktsignering T-forbindelsen AF Gruppen

Signerer kontrakt for T-forbindelsen

AF Gruppen har i dag signert endelig kontrakt med Statens vegvesen om utbyggingen av det nye vegsambandet, T-forbindelsen, mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund i Rogaland.

Les mer

Stor anleggskontrakt til AF Gruppen

AF Gruppen er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av det nye vegsambandet, T-forbindelsen, mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund i Rogaland.

Les mer

AF Gruppen signerer avtale med StatoilHydro på Mongstad

StatoilHydro har på vegne av Europeiske CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM) partnerne signert kontrakt med AF Gruppen om leveranse av anleggsarbeider på teknologisenteret for CO2 rensing på Mongstad.

Les mer

StatoilHydro velger AF Gruppen på Mongstad

AF Gruppen (AFG) har av StatoilHydro, på vegne av TCM partnerne, blitt innstilt som leverandør av anleggsarbeider på teknologisenteret for CO2 rensing på Mongstad.

Les mer

Intensjonsavtale om å bygge Midtfjellet Vindpark

AF Gruppen (AFG) har inngått intensjonsavtale med Midtfjellet Vindpark om å bygge Midtfjellet Vindpark i Fitjar kommune i Hordaland.

Les mer

AF inngår avtale med StatoilHydro på Kårstø

AF inngår stor kontrakt med StatoilHydro

StatoilHydro ASA har på vegne av Gassco AS inngått rammekontrakt med AF Gruppen for vedlikehold og modifikasjoner, bygg og anlegg i Nord-Rogaland.

Les mer

AF Gruppen med stort anleggsoppdrag i Hardanger

AF Gruppen (AFG) er av Statens vegvesen innstilt som utbygger av tilførselsveier med tunneler på riksvei 7 og 13 Hardangerbrua.

Les mer

Oslo Lufthavn velger AF Gruppen

AF Gruppen ASA har inngått en intensjonsavtale med Oslo Lufthavn AS (OSL) om utførelse av anleggsarbeide på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Les mer

Årets Anlegg - Blåfalli Vik

Blåfalli Vik - Årets Anlegg 2007

AF Anlegg var meget godt fornøyd med å kunne stikke av med prisen Årets Anlegg med prosjektet Blåfalli Vik.

Les mer

Mongstad AF Gruppen

AF Gruppen bygger miljøprosjekt for StatoilHydro

AF Gruppen har inngått intensjonsavtale med StatoilHydro om bygg- og anleggsmessige arbeider for miljøinvesteringsprosjektet SMIL på Mongstad. Avtalens verdi er på ca. MNOK 80 eks. mva.

Les mer

Glade tunneldrivere i Sauda!

Seks dager - 165 meter tunnel

I mai satte AF Anlegg i Sauda "verdensrekord" i tunneldriving på tilløpstunnelen som går fra Raundalen mot Dalvatn med hele 165 meter. Byggherre er Elkem Saudafaldene AS.

Les mer