Olje- og gassanlegg

Snøhvit Melkøya

Satsingen i olje- og energimarkedet omfatter nybygging, utvidelse og oppgradering av landanlegg eller overføringsanlegg for olje- og gassindustrien, samt utbygging av vindkraft.

AF har de siste 20 årene gjennomført flere store prosjekter for olje- og gassindustrien. Vi har gjennom vår virksomhet for oljeselskapene etablert kapasitet og kompetanse for utførelse av anleggsarbeider i forbindelse med oljeselskapenes utnyttelse av nasjonens olje- og gassressurser. Gjennomføring av prosjekter for oljeselskapene har bidratt til utvikling av AF og våre ansatte gjennom kundenes fokus på verdier og strenge krav til HMS, kvalitet og gjennomføringsevne.

Det mest omfattende prosjektet innenfor landanleggsegmentet  er Snøhvit-prosjektet. AF var i årene 2002 – 2007 engasjert i Statoils store utbyggingsprosjekt Snøhvit, som omfatter utvinning av gass fra Barentshavet med tilhørende landanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. 

AF utfører oppgaver innenfor:

  • Landvinning
  • Tomtearbeider og "civil"-arbeider med infrastruktur
  • Bygningsmessige arbeider
  • Kaianlegg
  • Ilandføringer
  • Tunneler og bergrom
  • Rørledninger

Referanseprosjekter

Snøhvit Melkøya

Snøhvit - Melkøya

AF har bygget Snøhvit - Hammerfest LNG Plant at Melkøya for Statoil ASA.

Les mer

Kårstø

V&M Bygg og Anlegg Kårstø

AF har utført vedlikehold og modifikasjoner for bygg og anlegg i Nord-Rogaland for Statoil ASA på vegne av Gassco AS.

Les mer

AF utfører Civil arbeider for Nyhamna Expansion Project

Nyhamna Expansion Project

AF utfører Civil arbeider for Nyhamna Expansion Project for Kværner på vegne av AS Norske Shell

Les mer

Se flere prosjekter

Kontaktinfo

Bjørn Lyngvær
Bjørn Lyngvær
Avd. direktør, AF Anlegg
+47 908 55 907