Dam Svartavatn

På Dam Svartavatn i Rogaland har AF forsterket og rehabilitert en demning fra 1927, en platedam i betong.

På oppdrag fra Statkraft har AF rehabilitert og forsterket Dam Svartavatn på Røldalsfjellet. Arbeidene er blitt utført til fjells i ulendt terreng og med værmessige utfordringer.

-  Vi har blant annet støpt på den eksisterende damplaten, forsterket støttepilarene og satt opp nye betongelementer. Det er en gammel og solid konstruksjon, men det dukker stadig opp utfordringer vi må ta tak i, forteller prosjektleder Sigbjørn Skjørholm.

– God planlegging er selvsagt første bud, men visse ting må tas på sparket. Vi har måttet brøyte oss gjennom opptil ti meter høye snøfonner før vi i det hele tatt kunne starte. Nedbørsmengden er et spenningsmoment når man jobber i demninger, for vannet må ledes ut et sted. Vi planla for det verste ved å bygge en fangdam dersom vannstanden skulle stige, men vi har heldigvis hatt en god porsjon flaks på værsiden, sier prosjektlederen.  

Prosjektet hadde som mål å bli ferdig med vannsiden av dammen innen 15. oktober, og det klarte dette med noen dagers margin. I løpet av sommeren neste år skal hele prosjektet ferdigstilles og så  langt er målet innen rekkevidde – på tross av mye krevende logistikk på byggeplassen og krevende arbeider i høyden.

Produkttype: Vannkraft
Tidsrom: April 2016 - Juli 2017
Kunde Statkraft
Entreprenør AF Anlegg