E6 Frya-Vinstra

4,3 kilometer tunnel, 20 betongkonstruksjoner, 18 kilometer motorvei og 10 kilometer lokalvei. E6 Frya-Vinstra er Norges største enkeltstående veiprosjekt.

En ny trasé på E6 gjennom Gudbrandsdalen er et prosjekt som kommer til å få stor betydning, både for lokalbefolkningen og alle de som ferdes på veien.
Hele traseen skal gå i jomfruelig terreng, kun et par steder kommer prosjektet  i kontakt med eksisterende vei. Den nye traseen skal ikke innom et eneste tettsted, den har ikke et eneste lyskryss og ingen 60-soner. Dermed vil det bli en mye sikrere veistrekning enn den eksisterende traseen, som er svingete, går gjennom flere tettsteder og har varierende fartsgrenser. 

Statens vegvesens slagord for prosjektet er «Tryggere E6 – triveligere lokalsamfunn». Det skal AF være med å bidra til. Også gjennom hele prosjektperioden har AF sikkerhet i høysetet. Over én million arbeidstimer skal utføres av AF Gruppen uten skader på mennesker og miljø.

Produkttype: Samferdsel
Tidsrom: Juni 2013 - November 2016
Kunde Statens vegvesen
Prosjektadresse støperiveien 5, 2640 Vinstra
Kontraktssum MNOK 1.468 eks. mva.
Entrepriseform Hovedentreprise
Entreprenør AF Anlegg
Volum 18 kilometer ny E6, tofeltsveg, 4,3 km tunnel (Hundorp) 20 konstruksjoner (6 E6-bruer, 2 tunnelportaler, 11 overgangsbruer og kulverter/underganger, 1 støttemur), Harpe bru over lågen, 330 m lang,1 ny jernbanebru, 10 km lokalvei, 2 km gang- og sykkelvei