Nyhamna Expansion Project

AF utfører Civil arbeider for Nyhamna Expansion Project for Kværner på vegne av AS Norske Shell

Nyhamna og Ormen Lange skal oppgraderes med trykkøkning av Ormen Lange og en ny rørledning, Polarled, skal føres inn til Nyhamna fra Aasta Hansteen-feltet. I denne forbindelse utfører AF alle civil arbeider på Nyhamna for Kværner Stord AS på vegne av AS Norske Shell.

Arbeidsomfanget omfatter grunnarbeider, rør og kabelkanaler, veier og plasser, flere enkeltstående bygg, fundamenter for mekaniske enheter og moduler, pipe racks for gassrørpakker, kompletterende arbeider og landskapspleie.

Alt arbeid utføres på Nyhamna i tidsrommet juli 2013 til juli 2017. Storparten av arbeidene skal ferdigstilles i løpet av 2015.

Fakta:
Hensikten med ekspansjonsprosjektet på Nyhamna er at Ormen Lange-anlegget skal kunne ta imot gass fra andre felt på norsk sokkel.
I tillegg kommer Ormen Langes første fase kompresjon ved installering av to kompressorer på land inn under ekspansjonsprosjektet.
Nyhamna var originalt bygget med en prosesseringskapasitet på 70 millioner standard kubikkmeter gass per dag. Etter utvidelsen skal kapasiteten være på 84 millioner, og dermed svare til de volumene eksportrøret Langeled er dimensjonert for.

Produkttype: Landanlegg
Tidsrom: Juli 2013 - Juli 2017
Kunde Kværner Stord AS
Prosjektadresse Nyhamna, Aukra
Kontraktssum MNOK 750 eks. mva
Entrepriseform Hovedentreprise
Entreprenør AF Anlegg
Volum Hovedmengdene som utføres er:
Ca 220.000 m3 massforflytning
Ca 40.000 m3 betong
Ca 6.000 m rør, med diametre opptil 2.200 mm
Ca 6.000 m kabelkanaler
Ca. 2.500 m stålkjernepeler