Ringedalen Kraftverk

Utenfor Odda, i et av landets mest populære fotturområder, bygger AF ny kraftstasjon for Statkraft.

Ved Mosdalsvatnet på ca. 1000 meters høyde er det sprengt ut rundt
2000 kubikkmeter fjell og drevet en 20 meter lang innløpstunnel, der
vannet får et fall på 500 meter. To aggregat inne i fjellet skal produsere
strøm til rundt 3300 husstander.

AF har lang erfaring med kraftverksprosjekter. Entreprisen for Ringedalen kraftverk gjelder betongdam og inntak, ca. 2 km fjelltunnel og kraftstasjon i fjell. Anlegget er lokalisert i Odda kommune i Hordaland.

All transport av maskiner, personell og materialer (som betong og armering) opp til inntaket der betongdammen skal bygges, skjer med helikopter. 

Avtalen har en verdi på ca. MNOK 130 eks. mva. Etter en planleggingsperiode startet arbeidene våren 2015. Entreprisen skal ferdigstilles i løpet av 2017.

Prosjektet er omtalt i AF Posten nr. 4 - 2015. Se det vakre vinterlandskapet og les mer om prosjektet på side 24-27.

Produkttype: Vannkraft
Tidsrom: Januar 2015 - August 2017
Kunde Statkraft Energi
Kontraktssum MNOK 130 eks .mva.
Entreprenør AF Anlegg