Rv13 Ryfast

AF Gruppen bygger på oppdrag fra Statens vegvesen Rv 13 Ryfast, E03 Solbakktunnelen.

Ryfast er forbindelsen mellom Nord-Jæren og Ryfylke. Solbakktunnelen blir verdens lengste undersjøiske veitunnel når den står ferdig.

Entreprisen gjelder bygging av åtte kilometer ny tofeltsvei hvorav 6,5 km er en del av den 14 km lange undersjøiske Solbakktunnelen. Kontrakten inkluderer første del av Hundvågtunnelen, fire portalkonstruksjoner, en 100 meter lang bru og bygg for tekniske anlegg i tunnel.

- AF Gruppen er glade over å ha vunnet en ny stor tunnelkontrakt. Vi ser frem å fortsette å videreutvikle tunnelkompetansen i AF og fortsatt være en ledende aktør i underjordsmarkedet. Vi er godt fornøyd med å ha fått tillit av Statens vegvesen til å utføre dette store og viktige prosjektet, sa Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen, da kontrakten ble ingått i juni 2013.

Produkttype: Samferdsel
Tidsrom: August 2013 - Oktober 2018
Kunde Statens vegvesen region Vest
Kontraktssum MNOK 1168 eks. mva.
Entreprenør AF Anlegg
Volum 8 kilometer ny tofeltsvei hvorav 6,5 km er en del av den 14 km lange undersjøiske Solbakktunnelen. Fire portalkonstruksjoner, en 100 meter lang bru og bygg for tekniske anlegg i tunnel.