Sjøbadet i Bjørvika

AF Gruppen har bygd bade- og rekreasjonsanlegget Sjøbadet i Bjørvika som inngår i Oslos nye havnepromenade.

Den flytende kolossen som sørger for en skjermet badeplass for Oslos befolkning er montert ytterst på Sørenga-utstikkeren og har en vekt på 4650 tonn, og består av blant annet et 200 kvadratmeter stort sjøbad med universell utforming. Totalt strekker det nyåpnede anlegget seg over et areal på 5000 kvadratmeter inkludert strand og parkanlegg på land.

Selve fundamentet til Norges største flytende sjøanlegg har AF Gruppen bygget i en tørrdokk på Kråkerøy utenfor Fredrikstad og fraktet sjøveien til Oslo.

Sjøbadet, som åpnet siommeren 2015, skal være hovedstadens nye paradeanlegg, og skal gi folk i Oslo en ny åpning mot fjorden.

 

Produkttype: Havneanlegg
Tidsrom: Mai 2014 - Juli 2015
Kunde Sørenga Utvikling
Prosjektadresse Sørengautstikkeren, Oslo
Entreprenør AF Anlegg