Rv47 T-forbindelsen

AF har utført T-forbindelsen mellom E39 i Tysvær og Rv47 på Karmøy, samt nord-sør mellom Fosen og E134 i Haugesund, for Statens Vegvesen.

Entreprise K1 T-forbindelsen er en ny vegforbindelse mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommune.

Prosjektet omfattet undersjøisk tunnel under Karmsundet, Førresfjorden og Fosen, profil T11,5 med rundkjøring på Fosen (kote -60), vann- og frostsikring, kummer og rør, elektroarbeider, veg i dagen med rundkjøringer og kryssutforminger, rekkverk og belysning, pumpestasjoner, tekniske bygg, 2 bruer og 3 overganger.

T-forbindelsen besto av 5 entrepriser og sto ferdig våren 2013.

Norges lengste undersjøiske tunnel
En 8950 meter lang tunnel mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund var en del av prosjektet. Tunnelen er så langt Norges lengste undersjøiske tunnel. Rekordtunnelen ble bygd i vanskelig fjellmasse. AF er verdensledende på  injeksjonsteknologi og har spesialutviklet maskiner som injiserer sement i fjellet for å stabilisere bergmassen og hindre vann i å trenge inn.

Produkttype: Samferdsel
Tidsrom: September 2009 - Desember 2012
Kunde Statens Vegvesen
Prosjektadresse Karmøy
Kontraktssum NOK 878 mill.
Entrepriseform Hovedentreprise
Entreprenør AF Anlegg
Volum 8,9 km undersjøisk tunnel med ca 820.000 m3 sprengning,
4,2 km veg i dagen med ca 232.000 m3 sprengning,
2 bruer og 3 underganger

Glade ordførere

Ordførerne i Haugesund, Karmøy og Tysvær kan endelig juble for T-forbindelsen – etter 25 års venting. Men AF trengte bare tre år på å bygge den.

Les mer

T-forbindelsen

T-forbindelsen er i rute

Ett år etter oppstart er nesten halvparten av de undersjøiske tunnelene i T-forbindelsen sprengt ut. Nrk var tilstede da politikerne fikk bli med 950 meter inn i den undersjøiske tunnelen.

Les mer

Kontaktinfo

Kjetil Vikane
Kjetil Vikane
Avdelingsdirektør, AF Anlegg
951 20 016