Vamma Kraftverk

AF Gruppen bygger ut Vamma kraftverk for Hafslund Produksjon.

Hafslund Produksjon AS inngått kontrakt med AF Gruppen om utbygging av «Vamma 12», en utvidelse av Vamma kraftverk i Skiptvet kommune. Vamma kraftverk ligger i Glomma og utvidelsen «Vamma 12» blir et av Norges største elvekraftverksaggregat med slukeevne på 500 m3 pr. sekund med fallhøyde på 28m.

Prosjektet omfatter etablering av ny inntakskanal, bygging av ny kraftstasjon, sugerør og utløpskanal. Deler av vannveien etableres i tunnel. Byggestart var  oktober 2015 med ferdigstilles våren 2019.

Avtalens verdi er anslått til 370 MNOK eks. mva.

AF Gruppen har i 30 år hatt vannkraftutbygging som et av sine prioriterte satsingsområder. 

Produkttype: Vannkraft
Tidsrom: Oktober 2015 - Februar 2019
Kunde Hafslund Produksjon AS
Prosjektadresse Vammafossen 82, 1816 Skiptvet
Kontraktssum NOK 370 mill.
Entreprenør AF Anlegg