Vannkraft

AF står bak mange av Norges vannkraftprosjekter med kraftstasjon, vannvei og magasin. AF påtar seg både nye utbyggingsprosjekter og utvidelse eller fornyelse av eksisterende kraftverk .

Produksjon av tunneler og fjellhaller for vannkraft gjennomføres av vår underjordsavdeling som er anerkjent leverandør av tjenester blant landets kraftverkseiere. Vi har høy kompetanse og en kombinasjon av kreativitet og erfaring  som bidrar til at prosjektene blir gjort økonomisk lønnsomme og miljømessig gode. AF har høy standard på tunnelmaskiner og egenutviklet, spesialtilpasset sprøytebetong- og injeksjonsutstyr.

Helt siden etableringen av AF i 1985 har AF satset sterkt på vannkraftutbygging og vært med på byggingen av mange vesentlige vannkraftanlegg. Bedriftens kultur er formet av den grundige, velorganiserte og målbevisste gjennomføring som har fått kjennetegne de gode vannkraftprosjektene.

Referanseprosjekter

AF rehabiliterer og forsterker Dam Svartavatn på Røldalsfjellet

Dam Svartavatn

På Dam Svartavatn i Rogaland har AF forsterket og rehabilitert en demning fra 1927, en platedam i betong.

Les mer

Rånåsfoss

Rånåsfoss III

AF har oppgradert Rånåsfoss III for Glomma Kraftproduksjon AS. Kraftverket utnytter fallet i Rånåsfossen i vassdraget Glomma i Sørum kommune.

Les mer

Embretsfoss Kraftverk

Embretsfoss Kraftverk

AF har utført de bygningstekniske arbeidene på kraftverket Embretsfoss 4 for EB Kraftproduksjon AS. Kraftverket ligger i Drammensvassdraget i Modum kommune i Buskerud.

Les mer

Se flere prosjekter

Kontaktinfo

Ivar Galaaen
Direktør, AF Anlegg
+47 920 93 190
Kjetil Vikane
Kjetil Vikane
Avdelingsdirektør, AF Anlegg
951 20 016