Rv4 Gjelleråsen - Slattum

AF har gjennomført mange store og kompliserte infrastrukturprosjekter. Byutviklingsprosjekter og produksjon av tunneler og fjellhaller for veg- og jernbaneprosjekter er viktige satsingsområder innenfor samferdsel.

AF er en konkurransedyktig leverandør til infrastrukturmarkedet, med spesiell vekt på kompliserte multidisiplinære entrepriser og utnyttelse av god kapasitet og kompetanse på både underjordsarbeider, sprengning og masseflytting, rør- og ledningsarbeider og betongarbeider.  I AF har vi lang erfaring i å organisere og lede større deler av kundenes prosjektgjennomføring enn det som følger av den tradisjonelle hovedentreprisemodellen. Vi har vært en sentral aktør i de fleste større samferdselsprosjekter utført i Norge i senere tid.

AF leverer også en rekke tjenester innenfor underjordservice som vann- og frostsikring, utstøping og elementmontasje, samt injeksjon.

Samferdsel omfatter:

  • Veg, bane, flyplass
  • Tunnel og underjord
  • Tomteopparbeidelse og sprengning
  • Driftsentrepriser 
Tunnelrigg Sauda

Tunnel og underjord

AF innehar kompetanse, kapasitet og konkurransekraft til å gjennomføre store underjordsprosjekter. Produksjon av tunneler og fjellhaller for vannkraft, veg- og jernbaneprosjekter, samt andre underjordsprosjekter for industriformål utføres av AF Anlegg.

Les mer

Referanseprosjekter

Rv4 Gjelleråsen - Slattum

Rv13 Ryfast

AF Gruppen bygger på oppdrag fra Statens vegvesen Rv 13 Ryfast, E03 Solbakktunnelen.

Les mer

T-forbindelsen AF Gruppen

Rv47 T-forbindelsen

AF har utført T-forbindelsen mellom E39 i Tysvær og Rv47 på Karmøy, samt nord-sør mellom Fosen og E134 i Haugesund, for Statens Vegvesen.

Les mer

AF bygger Ringveg Vest II

Ringveg Vest II

AF Gruppen sto for for utbyggingen av Ringveg vest del II i Bergen for Statens vegvesen.

Les mer

Se flere prosjekter

Kontaktinfo

Ivar Galaaen
Direktør, AF Anlegg
+47 920 93 190
Kjetil Vikane
Kjetil Vikane
Avdelingsdirektør, AF Anlegg
951 20 016