AF Gruppen bygger første byggetrinn i Bispevika

AF Gruppen bygger første byggetrinn i Bispevika

AF Gruppen inngikk i desember 2016 eksklusive forhandlinger med Oslo S Utvikling. I dag mottok AF Gruppen bestilling på første byggetrinn, Dronninglunden felt B2.

Dronninglunden omfatter 140 leiligheter som nå er lagt ut for salg. Byggingen starter i juli 2017 med forventet ferdigstillelse sommeren 2019. 

Kontraktens verdi er anslått til ca. MNOK 370 eks. mva. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting.

AF Gruppen og Oslo S Utvikling forhandler om en partnerskapsavtale for utbyggingen av Bispevika - et område bestående av ca. 1 300 boliger og publikumsrettede lokaler i alle førsteetasjer. En endelig partnerskapsavtale forventes inngått i løpet av mars. 

-Vi er glade for å motta den første bestillingen fra Oslo S Utvikling for utbyggingen av boliger i Bispevika. Dette prosjektet er forventet å være det første av flere byggetrinn i Bispevika. Kontrakten inneholder ambisjoner om en kostnadseffektiv og innovativ utbygging, og vi ser fram til å jobbe sammen med byggherren for å realisere ambisjonene, sier konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad.

Se også børsmelding 12.12.2016: Eksklusive forhandlinger mellom AF Gruppen (AFG) og Oslo S Utvikling (OSU) om utbygging av Bispevika.

Publisert: 08.03.2017