Partnerskapsavtale Bispevika

Det vises til børsmelding 12.12.16 vedr. eksklusive kontraktsforhandlinger mellom AF Gruppen og Oslo S Utvikling. AF har mottatt meddelelse fra OSU om at de ikke har til hensikt å inngå en partnerskapsavtale nå for utbyggingen av hele Bispevika.


AF Gruppen har allerede fått bestilling for bygging av  Dronninglunden (140 leiligheter), som ble annonsert 8. mars 2017.  AF er i tillegg i forhandlinger om bygging av felt B6 (235  leiligheter).  

Dette påvirker ikke AF Gruppens ordrereserve, da det kun er Dronninglunden som inngår i ordrereserven.   

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef, AF Gruppen: Morten Grongstad, tlf. 991 53 905 
Konserndirektør Bygg, AF Gruppen: Henning Olsen, tlf. 917 41 592 

Publisert: 11.05.2017