Byggtjenester

 

Leilighetsprosjekter i Kværnerbyen

I Kværnerbyen har AF flere pågående prosjekter for OBOS.

Tilsammen vil AF Gruppen så langt gjennom pågående og tidligere prosjekter levere 580 leiligheter for OBOS i Kværnerbyen.

Kværnerlia borettslag (felt B4) 
Prosjektet består av fundamentering samt 131 leiligheter fordelt på tre bygg. Prosjektet blir utført som en totalentreprise med en total verdi på MNOK 232 eks. mva. Fundamenteringsarbeidene starter primo mai 2015. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting.  Planlagt ferdigstillelse er 2. kvartal 2017. Kværnerlia borettslag byr på toppmoderne leiligheter i Lodalen med gode solforhold og sentral beliggenhet.Avtalen har i tillegg en opsjon på bygging av neste byggetrinn (felt B5).

Kværnerbyen Terrasse (B2-B5)
leiligheter og infrastruktur i Kværnerbyen AF Gruppen (AFG) har inngått avtale med OBOS om utførelse av grunnarbeider og infrastruktur, samt oppføring av inntil 184 leiligheter fordelt på fire bygg for Kværnerbyen Terrasse B2-B5 i Oslo. Prosjektet blir utført som en totalentreprise med en total verdi på MNOK 417 eks. mva. Byggestart er 1. kvartal 2014, med planlagt ferdigstillelse 3. kvartal 2016.           

Dreieskivakvartalet
AF Gruppen har tidligere bygget Dreieskivakvartalet for OBOS. Prosjektet  omfattet bygging av 264 leiligheter, 309 P-plasser samt butikklokale og mindre næringslokaler i Kværnerbyen felt D. Prosjektet ble utført som en totalentreprise med en verdi på MNOK 381 eks mva. og hadde byggestart i 2011. 

Bilder: (1,2)Kværnerlia Borettslag, (3) Kværnerbyen Terasse, (4) Dreieskivakvartalert, (5) Oversikt over Kværnerbyen.

Produkttype: Boliger
Kunde OBOS
Prosjektadresse Kværnerbyen, Oslo
Kontraktssum Kværnerlia MNOK 232, Kværnerbyen Terasse: MNOK 417
Entrepriseform Totalentrepriser
Entreprenør AF Bygg Oslo
Volum Kværnerlia Borettslag : 131 leiligheter
Kværnerbyen Terasse: 184 leiligheter
Dreieskivakvartalet: 264 leiligheter