Byggtjenester

 

Østfoldsykehuset

AF Gruppen har bygd nytt Østfoldsykehus på Kalnes. Det nye sykehuset i Østfold sto ferdig i 2015 og var Norges største landbaserte byggeprosjekt.

AF Gruppen hadde ansvar for flere av entreprisene  på prosjektet.   

Enterprise for grunn og fundamenter: 
Den første bygningskontrakten i forbindelse med byggingen av det nye sykehuset. Entreprisen omhandlet grunn og fundamenter på tomten. Byggestart var januar 2012 og kontraktarbeidene ble avsluttet desember 2012.

Entreprise for råbygg:
Den andre bygningskontrakten i forbindelse med nytt Østfoldsykehus.  Omhandler råbygget for sengeavdelingene og behandlingsbygget. Kontrakten bygger videre på arbeidene som AF allerede har avtale med Helse Sør-Øst i prosjektet. Byggestart var juni 2012 og kontraktsarbeidene ble avsluttet juni 2013.

Entrepriser råbygg og tett hus på servicebygg og psykiatribygg, samt tett hus på behandlingsbygg og sengebygg:
Byggestart var november/desember 2012 og kontraktsarbeidene ble avsluttet februar 2014.

Entreprise for innredningsarbeidene i Sengebygget.

Byggestart i mai 2013 og kontraktsarbeidet ble avsluttet juni 2014. 

Dører, lås og beslag for alle bygg.
Oppstart i juli 2013 og avsluttet høsten 2015.

Produkttype: Nærings-/institusjonsbygg
Tidsrom: Januar 2012 - Juni 2014
Kunde PNØ (Helse Sør-Øst)
Prosjektadresse Kalnesveien 320, 1712 Grålum
Kontraktssum MNOK 840 eks mva
Entrepriseform Hovedentreprise
Entreprenør AF Bygg Østfold

Kontaktinfo

Morten Midtskog
Morten Midtskog
Direktør, AF Bygg Østfold
(+47) 900 84 911