AF Bygg Göteborg AB

Vi er en byggentreprenør med lang erfaring og kompetanse innen ulike typer av prosjekter. Vi har virksomhet både innen bygg og eiendomsutvikling. 

Vår spisskompetanse er utvikling av prosjekter i nært samarbeid med våre kunder. Vi har kapasitet og kompetanse til å ta på oss de største byggprojekter. Samtidig gjør korte beslutsveger oss fleksible og enkle å arbeide med. 

Når vi bygger leiligheter og anlegg vil vi i sammen med våre oppdragsgivere finne gode miljømessige og økonomiske løsninger. I vårt arbeid har vi fokus på å belaste miljøet minst mulig.Vi ettersteber å overlevere feilfrie produkter og i henhold til avtalt kontrakt. 

Vis alle referanseprosjekter

AF Bygg Göteborg AB

Besøksadresse

  • Theres Svenssons Gata 9
  • 417 55 Göteborg

Telefon og e-post

  • Tel +46 31- 762 40 00

Kontaktinfo

Andreas Rydbo
Andreas Rydbo
VD AF Gruppen Sverige
+46 31 762 40 03