AF Bygg Oslo

AF Bygg Oslo har hovedentreprise i de fleste nybyggprosjekter, men kan også tilby tverrfaglig kompetanse innenfor alle faser i prosjektet. Geografisk omfatter   byggvirksomheten i AF Bygg Oslo prosjekter i Oslo, Akershus og Vestfold.  

Vi liker store utfordringer der vi kan dra nytte av vår samlede erfaring og kunnskap. Bygg som stiller store krav til tekniske og funksjonelle løsninger, gjerne hvor miljømessige hensyn og spesielle materialvalg må tas, er utfordringer vi liker.

Vårt mål er å gjøre byggeprosessen så enkel som mulig for deg som kunde. Vi har bred erfaring med forskjellige modeller for gjennomføring, og kan påta oss ansvaret for utvikling, prosjektering, finansiering, produksjon, drift og vedlikehold.

Les mer om byggtjenester i AF her.  

 

Referanseprosjekter

AF bygger i Kværnerbyen

Leilighetsprosjekter i Kværnerbyen

I Kværnerbyen har AF flere pågående prosjekter for OBOS.

AF Gruppen oppgraderer Østbanehallen

Østbanehallen

AF Gruppen har oppgradert Østbanehallen for ROM Eiendom.

AF bygger trinn 7 og 8 på Sørenga

Siste byggetrinn på Sørenga

AF oppfører 124 fjordleiligheter fordelt på to bygg for Sørenga Utvikling. Leilighetene skal stå ferdig i 2017. AF Gruppen står også bak flere tidligere byggetrinn.

AF bygger hovedkontor for COWI

Hovedkontor for COWI

På oppdrag fra Hasle Linje 4 AS har AF oppført nytt kontorbygg på Hasle i Oslo. Bygget er blant annet nytt hovedkontor for COWI.

AF bygger Hasle Linje - Frontbygget

Frontbygget på HasleLinje

AF har oppført kontorbygg på HasleLinje i passivhus standard for Höegh Eiendom. Bygget er planlagt for ca 750 arbeidsplasser der Bymiljøetaten er hovedleietaker.

Vis alle referanseprosjekter

AF Bygg Oslo

Besøksadresse

  • Insspurten 15
  • 0663 Oslo

Postadresse

  • PB6272 Etterstad
  • 0603 Oslo

Telefon og e-post

  • Tel (+47) 22 89 11 00

Kontaktinfo

Paul-Terje Gundersen
Paul-Terje Gundersen
Direktør AF Bygg Oslo
(+47) 917 44 999