AF Bygg Syd AB

AF Bygg Syd AB er en byggentreprenør med virksomhet på vestkysten og  syd i Sverige. Vårt kontor finner du i Halmstad.

Vår ambisjon er å være et av de mest attraktive byggentreprenørene i regionen. Det skal vi være gjennomv en stark entreprenørånd og gjennom å overlevere prosjekter til fornøyde kunder til rett tid og med høy kvalitet.

Våre medarbeidere har god erfaring med både nybygg og rehabiliteringsprosjekter, og har også spesialisert oss på vann- og avløpsverk.

AF Bygg Syd AB

Besøksadresse

  • Strandgatan 3
  • 302 50 Halmstad

Telefon og e-post

  • Tel +46 35 710 20 00

Kontaktinfo

Andreas Rydbo
Andreas Rydbo
VD AF Gruppen Sverige
+46 31 762 40 03
Roger Persson
Direktør, AF Bygg Syd AB
+46 35-710 20 02
Mattias Hedvall
Avdelingssjef, AF Bygg Syd AB
+46 40-630 86 04