AF Gruppen gjennomførte i mars 2015 avtale om kjøp av 70 prosent av aksjene i byggentreprenøren LAB AS. Oppkjøpet er et av de største i AF Gruppens historie og AF  tar med dette et stort steg mot å bli den ledende entreprenøren på Vestlandet.

LAB-konsernet har 305 ansatte. LAB AS er morselskapet i et konsern hvor de største selskapene er LAB Entreprenør AS, Åsane Byggmesterforretning AS, Fundamentering AS og LAB Eiendom AS.

LAB Entreprenør AS er den største byggentreprenøren i Bergensområdet. Selskapet har hovedkontor i Bergen og utfører oppdrag på Vestlandet. Selskapet hadde en omsetning i 2014 på NOK 1 217 millioner og har 135 ansatte.

Åsane Byggmesterforretning AS er den ledende byggmesterforretningen i Bergen med en omsetning i 2014 på NOK 336 millioner og 100 ansatte.

Fundamentering AS utfører oppdrag i hele landet innen peling, spunting, boring og forankring. Selskapet har hovedkontor på Heimdal utenfor Trondheim og omsatte i 2014 for NOK 242 millioner. Fundamentering AS har 70 ansatte.

LAB Eiendom AS utvikler eiendommer med sentral beliggenhet i nærheten av innfartsårene til Bergen. Selskapet har pr i dag eierandeler i fem boligprosjekter med potensial på anslagsvis 20 000 salgbare kvm. bolig samt 33 000 kvm. tomt regulert til næring.

Se nettsted for LAB AS

LAB AS

Besøksadresse

  • Kanalveien 105 B
  • 5822 Bergen

Postadresse

  • Postboks 3 Kristianborg
  • 5822 Bergen

Telefon og e-post

  • Tel +47 55 20 62 00

Kontaktinfo

Trygve Mo
Daglig leder, LAB AS
+47 918 37 413