Rehabilitering og ombygging

Tvillingskolene på Oppsal

AF er spesialister på byggfornyelse. Ombygging av store næringsbygg eller kombinasjonsprosjekter som inkluderer både riving av gammel bygningsmasse, rehabilitering og oppføring av nybygg, er vår spesialitet.

Vi vet mye om hvilke utfordringer og valg du står ovenfor når ideer skal realiseres, og om hvilke løsninger som vil fungere for deg og kundene dine.
 
Tidlig involvering gir størst verdier
Å være spesialist på byggfornyelse betyr at vi har utviklet kompetanse og samarbeidsformer som er tilpasset akkurat dette formålet. Vår erfaring viser at tidlig involvering gir prosjektet en betydelig merverdi og at Samspill som entreprisemodell gir lavest totalkostnad for byggeprosjekter.
 
Samspill er løsningen
AF har som mål om å få flest mulig av våre ombyggingsprosjekter inn i entreprisemodellen Samspill. Hensikten med tidlig involvering av entreprenør er for å få tilgang til entreprenørens kompetanse, og på den måte få ned prosjektkostnadene – uten at ideen og innholdet av prosjektet endrer karakter. At muligheten til endringer er størst i en tidlig fase av prosjektet er lett å forstå. Figuren til høyre viser også at kostnadene ved endringer stiger jo lenger ut i prosjektet man kommer.

De beste prosjektene blir til når rollefordelingen er klar og entydig:

  • Oppdragsgiver har ideen, visjonen, eiendommen og finansieringen
    Arkitekten materialiserer ideene og visjonene til fysisk form, et byggeprogram, estetisk uttrykk og legger menneskelige kvaliteter inn i bygget
  • AF kjenner markedet og finner de rette leverandører, kommer med dagens løsninger og sørger for kvalitet i utførelsen.

Referanseprosjekter

Tvillingskolene på Oppsal

Sentralen

AF Gruppen har utviklet et spennende kulturbygg sentralt i Oslo i tett samarbeid med sparebankstiftelsen Dnb.

Les mer

AF rehabiliterer Handelsbygningen

Handelsbygningen

AF har rehabilitert Handelsbygningen for Fram Eiendom. Oppdraget omfattet ombygging av kontor og rehabilitering av utvendig fasade.

Les mer

AF har fornyet Paleet

Paleet kjøpesenter

AF Gruppen har rehabilitert Paleet kjøpesenter i Karl Johansgate 37-43. Oppdraget omfattet både innvendig ombygging av kjøpesenterarealene og kontorarealer.

Les mer

Kontaktinfo

Nikolai Jansen
Nikolai Jansen
Direktør, AF Byggfornyelse
951 90 089
Espen Bjørke
Espen Bjørke
Avd. direktør, AF Byggfornyelse
(+47) 906 51 304
Øivind Bjørnsen
Prosjektdirektør AF Byggfornyelse
992 06 527
Carl Falck
Carl Falck
Økonomisjef, AF Byggfornyelse
+47 926 24 162
Marius Winger
Marius Winger
Innkjøpsleder, AF Byggfornyelse
(+47) 488 65 507