Nytt skolebygg på HasleLinje

Nytt skolebygg på HasleLinje

HasleLinje har inngått avtale med WANG Ung Oslo om oppføring og utleie av et nytt skolebygg på Hasle. Idrettskolen vil rette seg mot ungomskoletrinnet.

 

Nytt skolebygg på HasleLinje 
WANG Ung Oslo har inngått avtale med HasleLinje om oppføring og utleie av et nytt skolebygg på Hasle. Idrettskolen vil rette seg mot ungomskoletrinnet. 
Skolebygget skal stå ferdig til innflytting ved skolestart høsten 2018 og leieavtalen løper over 20 år.
- Idrettskolen vil bidra til et positive mangfold og er helt i tråd med vårt ønske om at området skal være en levende og aktiv «bydel» for alle, sier Jørgen Chr. Flaa, daglig leder i HasleLinje.
Rammesøknad på tiltaket er sendt PBE og svar på søknaden forventes innen utgangen av mars 2017. Totalt vil 360 elever ha sitt daglige virke på skolen. WANG Ung Oslo er nyetablert og startet opp i midlertidige lokaler i Mølleparken ved skolestart 2016. De har også en skole i Tønsberg.
Om HasleLinje: 
HasleLinje Næring er eiet av Höegh Eiendom og AF Gruppen. Selskapene har en lang historikk innen utvikling av eiendom innen de fleste markedsområder. Utviklingsprosjektet på Hasle i Oslo er på ca. 100 mål. Området omformes til en helt «ny bydel» for bolig, handel og næring.
Bildetekst: Det skal etter planen utvikles to mindre næringsbygg mot Haslevangen, hvorav skolebygget til WANG Ung Oslo er det første i rekken.

Skolebygget skal stå ferdig til innflytting ved skolestart høsten 2018 og leieavtalen løper over 20 år.- Idrettskolen vil bidra til et positive mangfold og er helt i tråd med vårt ønske om at området skal være en levende og aktiv «bydel» for alle, sier Jørgen Chr. Flaa, daglig leder i HasleLinje.

Rammesøknad på tiltaket er sendt PBE og svar på søknaden forventes innen utgangen av mars 2017. Totalt vil 360 elever ha sitt daglige virke på skolen. WANG Ung Oslo er nyetablert og startet opp i midlertidige lokaler i Mølleparken ved skolestart 2016. De har også en skole i Tønsberg.

Om HasleLinje: 
HasleLinje Næring er eiet av Höegh Eiendom og AF Gruppen. Selskapene har en lang historikk innen utvikling av eiendom innen de fleste markedsområder. Utviklingsprosjektet på Hasle i Oslo er på ca. 100 mål. Området omformes til en helt «ny bydel» for bolig, handel og næring.

Det skal etter planen utvikles to mindre næringsbygg mot Haslevangen, hvorav skolebygget til WANG Ung Oslo er det første i rekken.

Se også pressemelding fra HasleLinje om prosjektet 

Publisert: 04.01.2017