Nydalen Energisentral

Nydalen Energisentral er Nord-Europas største i sitt slag og produserer over 50% av den energien de tilknyttede byggene i Nydalen trenger på en miljøvennlig måte.

Dette har siden jordvarmeløsningen ble etablert for i 2002 vært en suksess og nå styrkes løsningen ytterligere gjennom etablering av en ny sentral som henter ut vesentlige energimengder gjennom energiutveksling mot Akerselva.

Avantor var tidlig ute med å benytte fornybar energi ved å etablere en lokal energisentral i Nydalen 2002/2003. Sentralen forsyner 170.000 kvm med oppvarming og 135.000 kvm med kjøling og er basert på varmepumper som henter energi fra grunnen (geoenergi) og fra overskuddsvarme fra kjøleanlegg i byggene.

Sentralen gir energiforsyning til Nydalen Campus (BI), Radisson SAS hotellet, boligene på Solsiden samt nye næringsbygg bygget etter 2003 i Nydalen. Ved hjelp av et energilager i fjell kan overskuddsenergi lagres om sommeren og hentes opp igjen om vinteren. Det er boret 180 brønner 200 meter ned i fjellet slik at energilageret totalt består av 2.000.000 m3 fjell. 

Det kobles stadig til nye bygg på denne sentralen og i 2013 ble løsningen utvidet med en ny energisentral. AF Energi & Miljøteknikk har totalentreprise på å etablere all teknikk rundt energiproduksjon og distribusjon i denne nye energisentralen. Her blir varmeveksling mot Akerselva benyttet, supplert med biokjel og gasskjeler. Det legges opp til at det på sikt skal være mulig med utveksling av energi mot VAVs nye vannløp inne i fjellet.

AF Energi & miljøteknikk var initiativtaker til energiløsningen, og har hatt ansvar for prosjektledelse for Avantor.

I 2007 sparte vi ca 3000 tonn Co2, dvs det samme som 1214 biler som kjører 15.000 km/år. (Ref Co2 focus). Om noen år, når Nydalen er ferdig utbygget og Energisentralen er i full bruk vil vi spare 4.500 tonn Co2 per år, dvs 1821 biler som kjører 15.000 km/år. (Ref Co2 focus).

Produkttype: Fornybar energi
Kunde Nydalen Energi AS (Avantor)
Kontraktssum NOK 60 000 000 eks.mva
Entrepriseform Totalteknisk entreprise
Entreprenør AF Energi & Miljøteknikk

AF EMT bygger energisentral i Nydalen

AF Gruppen har inngått avtale med Nydalen Energi AS (Avantor) om bygging av Energisentral Nydalen Nord. Avantor har konsesjon for å dekke oppvarming og kjøling i Nydalen.

Les mer

Kontaktinfo

Bjørn Stokkevåg
Prosjektdirektør
(+47) 90691902
Tor Olsen
Teknisk direktør
(+47) 907 41 751