Energisparekontrakt (EPC) i Avinor

AF energisparekontrakt med Avinor omfatter 15 lufthavner. Avinor har en målsetting om 30 % reduksjon av totalt energibruk innen 2020.

Avtalen er basert på Energisparekontrakt tilrettelagt for offentlige anskaffelser.

Kontraktsmodellen innebærer at AF gis incentiver til å utnytte sin kompetanse og kreativitet til å sy sammen en tiltakspakke med størst mulig besparelse og lønnsomhet for Avinor. AF har ansvar for hele prosjekt, gjennomførings- og oppfølgingsprosessen og garanterer besparelse og lønnsomhet i inntil åtte år.  

 -Avinor har en målsetting om 30 % reduksjon av totalt energiforbruk. Gjennom kontrakten med AF skal vi det første halvåret 2011 kartlegge det endelige investeringsbehovet. AFs tilbud var det mest fordelaktige basert på tildelingskriteriene lønnsomhet, kompetanse og erfaring, organisering og fremdrift, sier Rune Roger Johansen, eiendomssjef i Avinor. (Februar 2011)

Avtalens varighet avhenger av inntjeningstiden til den respektive lufthavn. Avinor-avtalen er en stor og viktig avtale for AF. Gjennom avtalen vil AF benytte sitt tverrfaglige kompetansemiljø innen effektiv energibruk, slik at Avinor oppnår en vesentlig og langsiktig reduksjon av energi og energikostnader ved sine lufthavner. Avtalen skal gi lønnsomhet for Avinor, AF Gruppen og ikke minst for miljøet! I AF kaller vi dette for BLÅ MILJØEFFEKT!

Produkttype: Energieffektivisering
Tidsrom: Februar 2011 -
Kunde Avinor AS
Entrepriseform EPC - Energisparekontrakt
Entreprenør AF Energi & Miljøteknikk AS
Volum Avtalen omfatter totalt 15 lufthavner.

EPC - Energisparekontrakt

EPC (Energy Performence Contracting) er en energisparekontrakt med resultatgaranti. Avtalen omfatter gjennomføring av energibesparende tiltak hvor energientreprenøren garanterer konkrete fremtidig besparelser for kunden.

Les mer

Blå miljøeffekt

Blå Miljøeffekt

Når levestandarden til store deler av verdens befolkning øker, fører det også til økt energibruk.

Les mer

Kontaktinfo

Ola Lindh
Direktør, AF Energi & Miljøteknikk
+(47) 918 19 539