Moholt Energisentral

Vanligvis gjemmes tekniske løsninger i et mørkt rom. Ved Moholt studentby i Trondheim gjør AF det stikk motsatte. I sentrum for den nye studentbyen står energisentralen godt synlig i et glassmonter.

Når studentene flytter inn i sine nyoppførte studentboliger på Moholt, er det i et av Norges mest bærekraftige boligområder. I sentrum for den grønne energiutnyttelsen står energisentralen fra AF Energi & Miljøteknikk.

Energieffektive løsninger har stått i fokus i prosjektet Moholt 50|50. Foruten arealeffektivitet og passivhusstandard, har Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) løftet blikket ytterligere og hentet inn AF Energi & Miljøteknikks ekspertise for å sikre energieffektiv drift for de kommende år. Resultatet er et nyskapende og komplekst energisystem som sikrer en grønn energiutnyttelse som svært få andre norske boligområder kan vise til. Varme hentes fra:

  • Brønnpark, 23 brønner på 250m.
  • Overskuddsvarme i bygg, kombibatteriene til ventilasjonsaggregatene overfører varme ved å benytte gjenvinneren når byggene går i overskudd
  • Sol, 75 m2 med solfangere
  • Avløpsvann, en 25m lang varmeveksler er koblet til spillvannsrøret. 

Moholt 50|50  skal huse 632 nye hybelenheter, en barnehage for 171 barn, idretts-, samt forretnings- og servicefunksjoner. 

godt synlig i et glassmonter midt på allmenningen.
Energisentralen er prefabrikkert i sin helhet og leveres byggeplass i to moduler. Fordelen med dette er at systemet kan bygges mer kompakt, samtidig som installasjonstiden på byggeplassen reduseres.
– I tillegg gir det åpenbart mange fordeler å bygge systemet på et verksted, istedenfor på en byggeplass. I sum gir dette en svært kostnadseffektiv løsning for byggherren, forteller Abrahamsen, som håper løsningen og faget pirrer nysgjerrigheten til noen av studentbyens beboere.
- Løsningen vil forhåpentligvis vekke interesse hos både studenter og andre forbipasserende, da teknologien er synlig gjennom glassfasadene i tillegg til en TV-skjerm som viser produksjon og forbruk i sanntid, avslutter han.

Energi på utstilling
Det hele knyttes sammen i en oppsiktsvekkende løsning. Energisentralen er prefabrikkert i sin helhet og leveres byggeplass i to moduler. Fordelen med dette er at systemet kan bygges mer kompakt, samtidig som installasjonstiden på byggeplassen reduseres.

– Det gir åpenbart mange fordeler å bygge systemet på et verksted, istedenfor på en byggeplass. I sum gir dette en svært kostnadseffektiv løsning for byggherren, forteller prosjektleder Kristoffer Abrahamsen, som håper løsningen og faget pirrer nysgjerrigheten til noen av studentbyens beboere.

- Løsningen vil forhåpentligvis vekke interesse hos både studenter og andre forbipasserende, da teknologien er synlig gjennom glassfasadene i tillegg til en TV-skjerm som viser produksjon og forbruk i sanntid. 

Produkttype: Fornybar energi
Kunde Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)
Prosjektadresse Moholt studentby, 7050 Trondheim
Entreprenør AF Energi & Miljøteknikk