Aksjonærinformasjon

AF Gruppen ASA er notert på Oslo Børs’ OB Match liste og handles under symbolet AFG. AF følger Oslo Børs' anbefaling om rapportering av IR-informasjon.

  • En aksjeklasse
  • Alle aksjer har stemmerett
  • I alt 97 182 112 utestående aksjer
  • Pålydende er p.t. NOK 0,05

Verdiutvikling (utbyttejustert)

  2016 2015 2014 2013 2012
AF Gruppen 15,0% 86,7% 25,5% 28,4% 38,1%
Oslo Børs benchmark indeks 12,1% 5,9% 5,0% 23,6% 15,4%

Nøkkeltall

NOK 2016 2015 2014 2013 2012
Aksjekurs pr. 31.12 154,50 139,50 79,00 67,75 56,25
Markedsverdi (MNOK) 14 463 12 929 7 009 5 578 4 578
Resultat pr. aksje 7,44 7,64 5,11 5,26 2,40
Utbytte pr. aksje *5,00 8,00 8,00 6,00 4,50
Utdelingsforhold 67,2% 104,7% 156,6% 114,1% 187,5%
Direkteavkastning 3,2% 5,7% 10,1% 8,9% 8,0%
P/E 20,8 18,3 15,5 12,9 23,4
Antall aksjer omsatt (1 000 aksjer) 6 690 10 370 7 102 2 559 2 568

*Forslag til utbytte for 1. halvår 2017 (relatert til regnskapsåret 2016)

Aksjehistorikk

År Beskrivelse Antall aksjer Emisjonsbeløp Aksjekapital 
1986 Stiftelse AF Gruppen ASA 18 000      1 800 000 
1997 Splitt 1:100 1 800 000     1 800 000 
1997 Emisjon mot ansatte 2 000 000  200 000   2 000 000 
1997 Fusjonsvederlag Ragnar Evensen AS 2 700 000  700 000   2 700 000 
1998 Rettet emisjon ved selskapskjøp 2 800 000  100 000   2 800 000 
1999 Splitt 1:4 11 200 000       2 800 000 
1999 Emisjon mot ansatte 11 477 888  69 472    2 869 472 
1999 Emisjon mot A-aksjonærer 13 769 888    573 000      3 442 472 
2008 Emisjon mot ansatte 13 869 888      25 000     3 467 472 
2009 Emisjon mot ansatte   13 938 388              17 125         3 484 597
2009 Emisjon mot ansatte   14 099 188              40 200         3 524 797
2010 Splitt 1:5   70 495 940           3 524 797
2010 Emisjon mot ansatte   71 117 940              31 100         3 555 897
2011 Emisjon mot ansatte   76 281 690            258 188         3 814 085
2011 Emisjon mot ansatte   76 794 690 25 650         3 839 735
2011 Rettet emisjon ved selskapskjøp   80 814 490            200 990         4 040 725
2012 Emisjon mot ansatte   81 384 100              28 481         4 069 205
2013 Emisjon mot ansatte   82 332 980              47 444         4 116 649
2014 Emisjon mot ansatte   88 088 659            287 784         4 404 433
2014 Emisjon mot ansatte   88 724 904              31 812         4 436 245
2015 Rettet emisjon ved selskapskjøp   91 427 607            135 135         4 571 380
2015 Rettet emisjon ved selskapskjøp   91 828 145              20 027         4 591 407
2015 Emisjon mot ansatte   92 680 000              42 593         4 634 000
2016 Emisjon mot ansatte   93 610 000              46 500         4 680 500
2017 Rettet emisjon ved selskapskjøp   93 928 766              15 938         4 696 438
2017 Emisjon mot ansatte   97 182 112            162 667         4 859 106

Kontaktinfo

Sverre Hærem
Sverre Hærem
Konserndirektør CFO
(+47) 952 45 167
Lars Christian Paulsen
Lars Christian Paulsen
Finanssjef
(+47) 900 25 969