AF Akademiet

AF Gruppen, AF Akademiet

I AF har alle medarbeidere mulighet for utvikling både innen fag og ledelse. AF Akademiet samler konsernets kurs- og opplæringstilbud.

AF Gruppens opplæringsprogram består av tre trinn; Introduksjon, Basis og Ledelse. Introduksjonskurset er obligatorisk for alle nyansatte.  Deretter tilbyr AF Akademiet en rekke fagkurs og lederkurs  på forskjellige nivåer. Målet er å utvikle våre ansatte samtidig som vi utvikler AF.

Introduksjonskurs
Introduksjonskurset skal gi nyansatte en innføring i AF som organisasjon, kjerneverdiene, adferdskoden, kvalitetssystemer og HMS-arbeid. Alle nyansatte i AF skal gjennomføre introduksjonskurset som går over to dager.

Basis - Fagkompetansekurs
AF har en virksomhet som setter høye krav til ulik fagkompetanse. Dette er faglig kompetanse som er nødvendig for å kunne opprettholde arbeidsoppgaver, produksjon og krav om kompetanse gitt som krav fra myndigheter, kunder eller eget ledelsessystem.
Fagkompetansekursene kan både være et ledd i lederutviklingsprogrammet, og en mulighet for å bli fagspesialist. Et selskap som AF har alltid behov for spesialister og flere av disse funksjonene innebærer også lederansvar. Spesialistfunksjoner kan for eksempel være kontraktsingeniører, HMS-ingeniører, prosjekteringsledere eller prosjektøkonomer.

Lederutviklingskurs 
I AF ser vi det som et mål at våre ledere utvikles gjennom intern opplæring. Du kan bli en av dem. Det handler om grundighet, tålmodighet, utholdenhet, tilstedeværelse og innlevelse.

  • Lederkurs - Nivå 1
    Kurset er beregnet for ledere med stort potensial i AF. Her fokuseres det på teori og praktiske øvinger for å utvikle lederegenskaper. Gjennom kurset vil du utvikle personlige egenskaper som AF prioriterer høyt hos sine ledere: etterleve kjerneverdiene, være forretningsorientert, kunne analysere, beslutte og iverksette, samt lede og inspirere. I tillegg vil det fokuseres på utvalgte fagkompetanser som risikostyring, kontraktsadministrasjon og entrepriserett.

  • Lederkurs -  Nivå 2
    Lederkurs nivå 2 er eksterne kurs som for eksempel Young Manager på Insead, eller Handelshøyskolen BI. Bindingstid mellom den ansatte og AF, som forplikter den ansatte til å arbeide i AF etter endt utdannelse i like lang tid som utdannelsens varighet, vil bli vurdert. 

  • Ledelse - Toppledelse
    Toppledelse krever høyt kvalifiserte ledere. For å sikre nødvendig kapasitet og kvalitet har vi et tilbud om mulighet for videreutdannelse for ledere. Utdannelsen skal være forankret i den ansattes utviklingsplan med et klart mål for AF og den ansatte. Ved gjennomføring av høyere utdannelse av en varighet på over 6 måneder skal det inngås en kontrakt om bindingstid mellom den ansatt og AF, som forplikter den ansatte til å arbeide i AF etter endt utdannelse i like lang tid som utdannelsens varighet.

 

Kurspyramiden gir oversikt over opplæringstilbudet.