Ansattgoder

Eierskap i egen arbeidsplass gir engasjement. Helt fra etableringen av selskapet har AF hatt som ambisjon at alle skal få ta del i verdiene som skapes gjennom å få tilbud om rabatterte aksjer. AF har i tillegg opsjonsprogram til samtlige ansatte, som eneste i bransjen.

AF har konkurransedyktige lønnsbetingelser og ulike ordninger for utmåling av resultatavhengig tilleggsvederlag i form av bonus utbetalinger. Ordningene tilpasses de ulike forretningsenheters særegenhet.

Nedenfor kan du lese mer om flere ansattgoder i AF som innkjøpsavtaler,  bedriftsidretten, billån, medeierskap, bedriftshelsetjeneste, samt forsikringsordninger og pensjonsytelser.

Medeierskap

Hver tredje AF-medarbeider eier AF-aksjer – verdier for mer enn 1 milliard kroner til sammen.

Les mer

Klatregruppa i AF Gruppen

Sosial i AF

Bedriftsidrettslagene har utviklet et godt, allsidig og sosialt tilbud til alle ansatte.

Les mer

Innkjøpsavtaler

Alle ansatte i AF kan nyte godt av rabattavtaler med treningssentre, byggevarefirmaer, bilforhandlere, sportsutstyrsleverandører og hotellkjeder. For å nevne noe.

Les mer

Billån

AF kan etter søknad videreformidle billån til selskapets ansatte i Handelsbanken Finans ved kjøp av bil.

Les mer

Bedriftshelsetjeneste

AF prioriterer HMS-arbeidet høyt og vår interne bedriftshelse-tjeneste bistår med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Les mer

Forsikring og pensjon

Les mer om forsikringsordninger og pensjonsytelser i AF Gruppen.

Les mer