Lærlinger

AF Gruppen tilbyr lærlingeplass innenfor fagområdene fjell og bergverk, mur, tømmer, betong og anleggsmekaniker.

Opplæring
Lærlingeordningen i AF er en god måte å rekruttere yngre krefter blant våre fagarbeidere på. Våre lærlinger gjennomgår et fastsatt opplæringsprogram som gir en god innføring i de enkelte fagene og en variert praksis. Lærlingene får mulighet til å utføre alle typer byggeoppdrag, både innen nybygg og byggfornyelse av næringsbygg, skoler, sykehjem og boliger.

Oppfølging
Alle lærlinger tegner en kontrakt med et eksternt opplæringskontor som har det faglige ansvaret for pensum i 2-års perioden lærlingene er utplassert i AF. Hver 12. uke følger opplæringskontoret opp lærlingene og sørger for at de kommer gjennom nødvendig praksis gjennom utførelse eller kurs. I tillegg har hver lærling en instruktør - en fagarbeider på laget - som jobber tett mot lærlingen.

Kontaktpersoner
Ønsker du ytterligere informasjon om lærlingordningen i AF Gruppen, kan du ta kontakt med en av personalkoordinatorene på denne siden.

AF Anlegg
AF Bygg Oslo
AF Byggfornyelse
AF Bygg Østfold