Ledige stillinger

Stillingstype: Virksomhetsområde:
Anleggsleder / arbeidsleder Anlegg
Dyktig brakkeansvarlig Konsern
Dyktig mekaniker til vår maskinavdeling Konsern
Dyktige ledere til ny forretningsenhet Bygg
Elektriker Offshore
Prosjektdirektør Bygg Offshore
Project Manager / Tender Manager Offshore
Driftsleder / Works Manager Offshore
Planlegger Offshore
Engineering Manager Offshore
HMSK-leder Offshore
Prosjektledere / Anleggsledere / Tilbudsledere Energi
Regnskapscontroller Eiendom Konsern
Entreprenadingenjör i Halmstad Bygg
Platschef i Syd Bygg
Kalkyl- och inköpsansvarig i Halmstad Bygg
Entreprenadingenjör i Göteborg Bygg
Platschef i Göteborg Bygg
Lærlinger 2017 Anlegg
Anleggsleder i Oslo Bygg
Prosjekteringsleder i Oslo Bygg
Åpen søknad - Ingeniør Konsern
Åpen søknad - Fagarbeider Anlegg / Bygg / Miljø / Offshore