• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Våre referanser

AF Gruppens årlige innkjøpsvolum er på over 8 milliarder. Å knytte til seg de beste leverandørene av materialer og underentreprenører er svært viktig for å skape vellykkede prosjekter.

AF ønsker å utvikle langsiktige og profesjonelle relasjoner med våre viktigste nasjonale og internasjonale leverandører. En viktig del av innkjøpsarbeidet er å sikre at våre leverandører stiller samme krav til etikk, kvalitet, HMS og ytre miljø som AF.

Gode innkjøpsavtaler sentralt skal bidra til å øke AF Gruppens konkurransekraft ved å redusere kostnader og risiko relatert til innkjøp.

Samfunnsansvar og bærekraft

Bærekraft er en forutsetning for fortsatt vekst. Ved å minimere belastningen på ytre miljø og ha en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk, skal AF Gruppen sikre at verdier som skapes i størst mulig grad verner om samfunn og miljø.

Les mer

Fakturaadresser

Alle fakturaer til selskaper i AF Gruppen skal være merket med prosjektnummer og ansattnummer.

Les mer

Kontaktinfo

Ragnar Furru
Innkjøpsdirektør
(+47) 907 29 706