• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Våre referanser

AF Offshore – bredt tjenestespekter mot olje- og gassindustrien

AF Offshore omfatter nybyggs-, modifikasjons- og vedlikeholdsarbeid innen kraner, prosessmoduler, HVAC og riggservice. AF Offshore er også ledende innen fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner. I tillegg har AF tjenester knyttet til vedlikehold og modifikasjon av olje- og gassindustriens landanlegg.

AF Miljøbase Vats i Rogaland er Europas mest avanserte mottaksanlegg og er  spesialbygd for håndtering av offshoreinstallasjoner og andre marine konstruksjoner. Både miljøbasen i Vats og AF sitt kaianlegg i Mandal er godkjente ISPS-havner.

AF offshore har dyktige medarbeidere med bred erfaring og er plassert i nærhet til alle viktige sentre for norsk offshoreindustri.
Våre kontorer i Asia og Storbritannia gir nærhet til viktige knutepunkter for internasjonal offshoreindustri. 

Helse, miljø og sikkerhet

Alle ulykker kan forebygges. AF Offshore arbeider kontinuerlig for å unngå ulykker og skader på personell, materiell og miljø.

Les mer

Sertifisering og godkjenning

AF Offshore har alle nødvendige godkjennelser og sertifiseringer til å gjennomføre de mest krevende offshoreoppdrag.

Les mer

Aktuelt

AF Gruppen og Heerema-samarbeid

22.02.2017

Bygg.no og Finansavisen har omtalt et fjerningsoppdrag AF Gruppen gjennomfører i et samarbeid med Heerema Marine Contractors (HMC) på britisk sokkel. Vi ønsker å opplyse om de faktiske forholdene ved samarbeidet.

Les mer

Vant HMS-pris

28.10.2016

AF og Statoil stakk av med Gassco´s HMS-pris under årets sikkerhets- og kvalitetskonferanse for sin innsats under B11-prosjektet.

Les mer

Ny NIVA rapport

18.03.2016

Hovedkonklusjonen i miljøforskningsinstituttet NIVAs (Norsk Institutt for Vannforskning) rapport for 2015 er at AF Miljøbase Vats håndterer aktiviteten ved anlegget tilfredsstillende og innenfor de miljøkrav som er stilt fra Miljødirektoratet.

Les mer

Prestisjeprosjekt i startgropa

18.12.2015

Midt i nedgangstidene som preger olje­industrien har AF Offshore AeronMollier sikret seg en helt unik kontrakt. De skal levere alt av ventilasjonssystemer til fire nye plattformer på Johan Sverdrup-feltet.

Les mer

Se flere nyheter

Kontaktinfo

Amund Tøftum
Konserndirektør Offshore
+47 920 26 712
Bengt Hildisch
Direktør, AF Decom Offshore
(+47) 900 84 944
Heidi Nag Flikka
Direktør, AF Offshore AeronMollier
+47 992 16 769