• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Våre referanser

AF Offshore – bredt tjenestespekter mot olje- og gassindustrien

AF Offshore omfatter nybyggs-, modifikasjons- og vedlikeholdsarbeid innen kraner, prosessmoduler, HVAC og riggservice. AF Offshore er også ledende innen fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner. I tillegg har AF tjenester knyttet til vedlikehold og modifikasjon av olje- og gassindustriens landanlegg.

AF Miljøbase Vats i Rogaland er Europas mest avanserte mottaksanlegg og er  spesialbygd for håndtering av offshoreinstallasjoner og andre marine konstruksjoner. Både miljøbasen i Vats og AF sitt kaianlegg i Mandal er godkjente ISPS-havner.

AF offshore har dyktige medarbeidere med bred erfaring og er plassert i nærhet til alle viktige sentre for norsk offshoreindustri.
Våre kontorer i Asia og Storbritannia gir nærhet til viktige knutepunkter for internasjonal offshoreindustri. 

Helse, miljø og sikkerhet

Alle ulykker kan forebygges. AF Offshore arbeider kontinuerlig for å unngå ulykker og skader på personell, materiell og miljø.

Les mer

Sertifisering og godkjenning

AF Offshore har alle nødvendige godkjennelser og sertifiseringer til å gjennomføre de mest krevende offshoreoppdrag.

Les mer

Aktuelt

Stort fjerning- og gjenvinningsoppdrag offshore for AF Gruppen

11.04.2017

AF Gruppen har som underentreprenør til Heerema Marine Contractors mottatt melding fra ConocoPhillips Skandinavia AS, om at de har til hensikt å inngå kontrakt for fjerning og gjenvinning av plattformer tilknyttet Ekofisk feltet i Nordsjøen.

Les mer

Vedtar forelegg

07.04.2017

AF Gruppen har etter en totalvurdering valgt å vedta forelegget Politimesteren i Sør-Vest har ilagt selskapet for en manglende blindflens i en kum som medførte økt risiko for forurensing ved Miljøbase Vats i 2013.

Les mer

AF Gruppen og Heerema-samarbeid

22.02.2017

Bygg.no og Finansavisen har omtalt et fjerningsoppdrag AF Gruppen gjennomfører i et samarbeid med Heerema Marine Contractors (HMC) på britisk sokkel. Vi ønsker å opplyse om de faktiske forholdene ved samarbeidet.

Les mer

Vant HMS-pris

28.10.2016

AF og Statoil stakk av med Gassco´s HMS-pris under årets sikkerhets- og kvalitetskonferanse for sin innsats under B11-prosjektet.

Les mer

Se flere nyheter

Kontaktinfo

Amund Tøftum
Konserndirektør Offshore
+47 920 26 712
Bengt Hildisch
Direktør, AF Decom Offshore
(+47) 900 84 944
Heidi Nag Flikka
Direktør, AF Offshore AeronMollier
+47 992 16 769