• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Våre referanser

AF Offshore – bredt tjenestespekter mot olje- og gassindustrien

AF Offshore omfatter nybyggs-, modifikasjons- og vedlikeholdsarbeid innen kraner, prosessmoduler, HVAC og riggservice. AF Offshore er også ledende innen fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner. I tillegg har AF tjenester knyttet til vedlikehold og modifikasjon av olje- og gassindustriens landanlegg.

AF Miljøbase Vats i Rogaland er Europas mest avanserte mottaksanlegg og er  spesialbygd for håndtering av offshoreinstallasjoner og andre marine konstruksjoner. Både miljøbasen i Vats og AF sitt kaianlegg i Mandal er godkjente ISPS-havner.

AF offshore har dyktige medarbeidere med bred erfaring og er plassert i nærhet til alle viktige sentre for norsk offshoreindustri.
Våre kontorer i Asia og Storbritannia gir nærhet til viktige knutepunkter for internasjonal offshoreindustri. 

Helse, miljø og sikkerhet

Alle ulykker kan forebygges. AF Offshore arbeider kontinuerlig for å unngå ulykker og skader på personell, materiell og miljø.

Les mer

Sertifisering og godkjenning

AF Offshore har alle nødvendige godkjennelser og sertifiseringer til å gjennomføre de mest krevende offshoreoppdrag.

Les mer

Aktuelt

Vellykket fjerning av Murchison-plattformen

11.07.2017

Offshorefasen fullført av Heerema – AF Offshore Decom-konsortiet (HAF) to år før planen

Les mer

Statoil forlenger med AF Offshore AeronMollier

22.06.2017

Statoil utøver opsjon på rammeavtale for service og vedlikehold av HVAC med AF Offshore AeronMollier.

Les mer

Miljørapport for Miljøbase Vats 2016

06.06.2017

Miljørapporten for 2016 viser at krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet er overholdt. Rapporten viser en økning av fluorholdige stoff* for siste halvdel av 2016.

Les mer

Stort fjerning- og gjenvinningsoppdrag offshore for AF Gruppen

11.04.2017

AF Gruppen har som underentreprenør til Heerema Marine Contractors mottatt melding fra ConocoPhillips Skandinavia AS, om at de har til hensikt å inngå kontrakt for fjerning og gjenvinning av plattformer tilknyttet Ekofisk feltet i Nordsjøen.

Les mer

Se flere nyheter

Kontaktinfo

Amund Tøftum
Konserndirektør Offshore
+47 920 26 712
Bengt Hildisch
Direktør, AF Decom Offshore
(+47) 900 84 944
Heidi Nag Flikka
Direktør, AF Offshore AeronMollier
+47 992 16 769