Stort fjerning- og gjenvinningsoppdrag offshore for AF Gruppen

Stort fjerning- og gjenvinningsoppdrag offshore for AF Gruppen

AF Gruppen har som underentreprenør til Heerema Marine Contractors mottatt melding fra ConocoPhillips Skandinavia AS, om at de har til hensikt å inngå kontrakt for fjerning og gjenvinning av plattformer tilknyttet Ekofisk feltet i Nordsjøen.

Kontrakten omfatter prosjektering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) av fire plattformer, samt opsjon på ytterligere en plattform, med en total vekt på cirka 36.000 tonn. Plattformene skal fjernes og gjenvinnes i perioden 2017 til 2022.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef AF Gruppen: Morten Grongstad, tlf. 991 53 905 
Konserndirektør Offshore AF Gruppen: Amund Tøftum, tlf. 920 26 712

Foto: ConocoPhilips

Publisert: 11.04.2017