Fjerner og gjenvinner Murchison-plattformen

Murchison-plattformen står på britisk kontinentalsokkel og er en av de største stålunderstellsplattformene i Nordsjøen.

AF Gruppens heleide datterselskap, AF Decom Offshore U.K. Limited, har i et konsortium med Heerema Marine Contractors Nederland SE (Heerema-AF Konsortiet), signert kontrakt med CNR, Canadian Natural Resources International (U.K.) Limited, for fjerning og gjenvinning av Murchison-plattformen i Nordsjøen.

Murchison-feltet strekker seg over den britisk-norske midtlinjen, mens selve plattformen står på britisk kontinentalsokkel øst for Shetlandsøyene. Murchison-plattformen, som er en av de største stålunderstellsplattformene i Nordsjøen, har vært operativ fra 1980 og produksjonen opphørte i mars 2014.

Kontrakten omfatter engineering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) av både dekk og stålfundamentene, i alt en samlet vekt på mer enn 37 000 tonn.  Fjernings- og demonteringsarbeidene vil pågå til 2020. Rive- og gjenvinningsarbeidet vil gjennomføres både i Storbritannia og på Miljøbase Vats.

Heerema og AF Gruppen kan vise til mange års vellykket samarbeid på fjerning- og gjenvinningsoppdrag i Nordsjøen med god HMS-statistikk, teknisk utførelse og forutsigbar gjennomføring.

Verdien på AF Gruppens del av kontrakten er MNOK 700.

Produkttype: Offshore Decommissioning
Tidsrom: Mars 2016 - Mars 2020
Kunde Canadian Natural Resources International (U.K.) Limited,
Kontraktssum MNOK 700
Entreprenør AF Offshore Decom
Volum Fjerning og gjenvinning (EPRD) av både dekk og stålfundamentene, i alt en samlet vekt på mer enn 37 000 tonn.