HVAC-avtale på Ekofisk

Rammeavtale for vedlikehold av HVAC-anlegg (Heating, Ventilating and Air Conditioning) på ConocoPhillips offshoreinstallasjoner.

AF Offshore AeronMollier har inngått ny rammeavtale for leveranse av HVAC tjenester til ConocoPhillips.  Kontrakten startet 01.04.2010 og har en varighet på fire år. (To års avtale med opsjon på ytterligere to år.)  

Kontrakten dekker alt vedlikehold innen fagfeltet HVAC for ConocoPhillips installasjoner i Norge,  inklusivt elektro og automasjonsarbeid.

Det forventes at kontrakten vil engasjere ca 55 personer innenfor følgende tjenester: ingeniørarbeid, tegning, installasjon og prosjektstøtte.

ConocoPhillips har vært en viktig kunde for AF Offshore AeronMollier de siste årene. Inngåelse av ny avtale er derfor en bekreftelse på at de tjenester som vi har levert til ConocoPhillips siden 2002 holder god kvalitet og at vi blir sett på som en leverandør som leverer til riktig pris og riktig kvalitet.

Produkttype: Offshore HVAC
Tidsrom: April 2010 - April 2014
Kunde ConocoPhillips
Kontraktssum MNOK 300-400 inkl opsjonsperiode
Entreprenør AF Offshore AeronMollier