Om AF Gruppen

ET LEDENDE ENTREPRENØR- OG INDUSTRIKONSERN

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern med virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi- og miljøteknologi.


AF er involvert i alt fra riving av oljeplattformer til store bygg- og anleggsprosjekter. I tillegg har AF bygget opp Nordens største kompetansemiljø innen effektiv energibruk.

Et bredt tjenestespekter og mange kompetansemiljøer gir karrieremuligheter på tvers av konsernet. Dyktige medarbeidere får tidlig ansvar og store muligheter for personlig utvikling gjennom AFs mange prosjekter. AF Gruppen har opplevd sterk vekst det siste tiåret. Selskapets entreprenørånd handler om å utvikle eksisterende og nye områder for å finne bedre og mer fremtidsrettede måter å skape verdier på.

Anlegg

AF har erfaring og kompetanse til å gjennomføre alt fra mindre til store og krevende anleggsprosjekter. AF utfører prosjekter innenfor vei og bane, havn, fundamentering, kraft og energi samt landanlegg for olje og gass. Kundene er hovedsakelig offentlige og kommunale etater, samt større energi- og industriselskaper.
Anleggsvirksomheten er etablert i Norge og Sverige.

Miljø
AF er Europas ledende entreprenør innen riving og miljøsanering av bygninger, industrianlegg og konstruksjoner. AF tilbyr løsninger som møter kundenes miljøutfordringer og selskapet har også solid kompetanse innen fagområder som sprenging, mudring, behandling av forurenset masse og fjerning av skipsvrak.
Miljøvirksomheten er etablert i Norge og Sverige.

Bygg
AF er en av de største entreprenørene innenfor bolig-, nærings- og offentlige bygg. AFs erfaring spenner over hele verdikjeden fra utvikling og prosjektering til bygging. AF er også ledende entreprenør innen rehabilitering. AF leverer tjenester til alt fra mindre selskaper med ett enkelt oppdrag, til store private eller offentlige aktører med langvarige kundeforhold. AF samarbeider tett med kundene for å finne effektive løsninger som tilfredsstiller fremtidens miljø- og energikrav.
Byggvirksomheten er etablert i Norge og Sverige.

Eiendom
AF utvikler boliger og næringsbygg i egen regi. De fleste av prosjektene er geografisk plassert der AF har egne entreprenørtjenester. AF samarbeider tett med andre aktører i bransjen og utbyggingsprosjektene organiseres ofte som felles utbyggingselskaper. 
Eiendomsvirksomheten er etablert i Norge og Sverige.

Energi
AF Gruppen tilbyr smarte og energieffektive løsninger for bygg og industri. Med omfattende industriell spisskompetanse tilbyr AF rådgivning og implementering innen energieffektivisering og produksjon av energi, som gir kundene store kostnadsreduksjoner og redusert miljøbelastning.
Energivirksomheten er etablert i Norge.

Offshore
AF har en betydelig og variert aktivitet mot olje- og gassindustrien, med kjerneområder som fjerning, demontering og gjenvinning av utrangerte offshoreinstallasjoner, riggservice, V&M-kontrakter på landanlegg, totalleverandør av HVAC-anlegg, samt EPCIC-prosjekter offshore og marin. AF har et moderne mottaksanlegg for miljøsanering av petroleumskonstruksjoner i Vats utenfor Haugesund.
Offshorevirksomheten er etablert i Norge, Storbritannia og Kina.