Nyhetsbrev til naboer

Nyhetsbrev til naboer

01.02.10: Informasjonsmøte i Vindafjordhallen og lavradioaktivt avfall er to av hovedtemaene i AF Miljøbase Vats sitt nye nyhetsbrev til naboene. Les brevet i sin helhet her!

Informasjonsmøte i Vindafjordhallen 18. februar
Torsdag 18. februar kl 19.00 vil AF Miljøbase Vats og Grendeutvalget i Vats invitere til felles informasjonsmøte i Vindafjordhallen. I møtet vil NIVA (Norsk institutt for vannforskning) legge fram en årsrapport fra AF Miljøbase Vats sitt miljøovervåkingsprogram. NIVA vil også legge fram en rapport etter prøvetakingen av Vatsvassdraget. Grendeutvalget og AF Miljøbase Vats ønsker alle interesserte velkommen.

Lavradioaktivt avfall
Lørdag 23. januar hadde Haugesunds Avis en artikkel vedrørende lavradioaktivt avfall ved AF Miljøbase Vats. Artikkelen omhandlet en søknad om tillatelse til økt mottak, håndtering og lagring av lavradioaktivt avfall som AF Decom Offshore hadde inne hos Statens Strålevern. Etter at denne søknaden ble sendt har det blitt klart at AF Miljøbase Vats ikke lenger trenger en tillatelse med den omsøkte mengden på 1000 tonn. Hovedgrunnen er at det nå er tilstrekkeleg mottakskapasitet ved deponi med tillatelse til å ta imot lavradioaktivt avfall. AF Decom Offshore har derfor trukket søknaden Haugesund Avis omtalte.

Informasjonsbrosjyre
Avisoppslag om radioaktivitet kan virke skremmende. De færreste av oss vet hva det innebærer at et materiale er radioaktivt. For at de som bor i nærheten av AF Miljøbase Vats skal ha mulighet til å sette dere bedre inn i hva lavradioktivt materiale fra Nordsjøen er, og hvordan det virker inn på omgivelsene legger vi denne gang temaheftet til Oljeindustriens Landsforening med som vedlegg til brevet vårt. Vi gjør dere i denne sammenheng oppmerksomme på at nedre grense for hva som blir regnet for deponi- pliktig lavradioaktivt materiale blir flyttet fra 10 Bq/g til 5 Bq/g med virkning fra 1. juli 2010. Ved AF Miljøbase Vats har vi allerede begynt å håndtere dette avfallet i samsvar med den nye grensen. Alt lavradioaktivt avfall blir sendt til godkjendt mottak.

Det blir også informasjon om lavradioaktivt avfall under informasjonsmøtet i Vindafjordhallen 18. februar.

Har du spørsmål om emnet kan du også ta direkte kontakt med Evy Lærdal ved AF Miljøbase Vats, tlf  93 07 08 66.

Les informasjonsbrosjyren i sin helhet her