Undervannsprengning – svar til Fylkesmannen

Undervannsprengning – svar til Fylkesmannen

I forbindelse med undervannsprengningen har Raunes fiskefarm sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen angående finstoff i inntaksledningen. På forespørsel fra Fylkesmannen har AF Decom Offshore svart følgende:

Bekymringen omhandlet sprengningen i sjø som foregikk onsdag 22/10 i Raunesvika.
For å unngå oppvirvlede sedimenter fra bunn og steinstøv har AF Decom Offshore bistått Raunes Fiskefarm med å legge ut en inntaksledning ca. 940 meter ut mot Yrkesfjorden.

Til tross for dette melder fiskefarmen om at det to timer etter sprengningen, begynte å komme skitt samt bunnsedimenter inn i anlegget via den nye slangen. Det ble også meldt om at det kom skitt i inntaksmeldingen på ettermiddagen 24. oktober.

Mandag formiddag, 27/10 svarte AF Decom Offshore følgende i sitt brev til Fylkesmannen og Raunes Fiskefarm:

Undervannsprengningen onsdag 22.oktober 2008 kl 1100 i sjøen utenfor Raunesholmen
Tekniske data fra sprengningen:
• Volum på sprengningen ca. 6.500 m3 fjell
• Boremønster: 2 x 2 m
• Maks sprengladning pr tenner intervall: 96 kg dynamitt
• Total sprenstoff mengde til salvesprengning: 6.200 kg dynamitt
• Til kontursprengning: 1.200 kg dynamitt
• Førehandsberegna trykkbølge i avstand 500m fra sprengningen: 26, 1 milliBar - Kravet er maks 30 milliBar. Førehandsberegningene er 3.parts verifisert av Orica.
Registrerte rystelser på land:
• Betongvegg på enden av Rauneskaien mot Raunes Fiskefarm: 18,5 mm/s
• Fordrøyningsbasseng for renseanlegg som står på Rauneselva: 21 mm/s
Registrerte trykkbølge i sjø 500m fra sprengningsstedet:
• Målt: 12 milliBar - kravet er 30 milliBar, (målingene er under verifikasjon av SINTEF)

Finstoff i ny inntaksledning onsdag 22.oktober 2008 kl 1300
Slik vi ser det kan følgende to senarioer være årsaken til finstoff partikler i ny inntaksledning:
• Selve undervannsprengningen medfører at det blir virvlet opp finstoff partikler fra bunnen, det som kan ligge oppå selve salven og fra selve sprengningen. Dette vil nok sannsynlig søke mot det dypeste i Vatsfjorden, som er mot Yrkjesfjorden, og dermed inntaket for ny inntaksledning. Den nye inntaksledningen er posisjonsbestemt av Raunes Fiskefarm (RF), men bekostet av AF Decom Offshore (AFDO) og stilt til disposisjon for RF i utbyggingstiden frem til 1.april 2009.
• I forbindelse med montering av ny ledning kan det ha kommet finstoffpartikler fra bunnsedimentene inn i ledningen. Disse har bunnfelt i ledningen og ved vår sprengning så vil også ledningen bli utsatt for rystelser og derav vil bunnfeltslam inne i ledningen hvirvle opp.

Begge senario ovenfor er teoretisk tenkt ut hva som kan ha forårsaket at det kom finstoff inn i ny inntaksledning. Det kan være en av senarioene eller begge i en kombinasjon.
 
Finstoff i ny inntaksledning fredag 24 oktober 2008 kl 1400
Vi hadde ingen undervannsprengning på fredag 24.oktober 2008. Vår aktivitet var normal fylling i sjø med dumpere fra flattopplektern hele uka. Splittlekteren var kun i drift på mandag og fra ca kl 1130 på fredagen og ut skiftet til kl 1830. På lørdag var ikke splittlekteren i drift, den var inne til rutinemessig vedlikehold.

Den mest sannsynlige årsaken er nok at det fra torsdag kl 0800 til fredag kl 0800 kom 84,6 mm nedbør i Nedre Vats. Med de store landarealene vi har blottlagt i forbindelse med sprengningsarbeidene var det ekstrem stor avrenning med mye finstoff direkte til sjø, men innfor siltgardinen. Det var i tillegg tildels sterk vind fra sydvest frem til tidlig fredag morgen. Virkningsgraden på siltgardinen er redusert visuelt bedømt til ca 50 prosent i forhold til ingen vind og strøm.

Driftsleder Kjell Inge Kvammen ved Raunes Fiskefarm bekrefter i dag at det er rent vann i den nye inntaksledningen.
 

Dersom ytterligere opplysninger trengs står vi gjerne til tjeneste.

Med vennlig hilsen
for AF Skandinavia AS
Arne Skogheim
Plassjef AF Decom Offshore, Vats Mottaksanlegg