Follum fabrikker, Hønefoss

Den tidligere papirfabrikken ved Follum ble lagt ned våren 2012. AF Decom ble kontrahert for å rive gamle produksjonslokaler.

Bygningene som skal rives har en grunnflate på ca 36 000 m2 og et totalt gulvareal som er nærmere 100 000 m2. I tillegg til å utføre rivearbeider skal AF Decom bidra til å realisere verdier for kunden gjennom salg av maskiner og utstyr, samt metaller som går til gjenvinning. AF Decom har gitt en fast pris på rivearbeidene og skal i tillegg ha en prosentvis andel av de verdier som blir realisert i prosjektet.

I første fase av prosjektet var det fokus på salg av maskiner og komponenter. Samtidig ble planlegging, miljøkartlegging og nødvendig søknadsarbeid gjennomført.

I fase to ble bygningene manuelt sanert for helse- og miljøfarlig avfall. Avfallet ble transportert til eksterne godkjent mottak.

I fase tre rives og sorteres bygningsmassene av rivemaskiner med egenvekt på inntil 130 tonn. Store deler av den tyngre bygningsmassen blir kjørt gjennom et knuseverk og benyttes til utfyllingsformål på tomta.  Maskiner og komponenter som ikke ble solgt, samt annet stål og metall, blir klippet opp og sortert i fraksjoner slik at en ivaretar verdiene dette representerer best mulig.  

De nye eierne har planer om å etablere et stort industriområde på tomta og AF Decom river alle produksjonslokaler som ikke inngår i fremtidsplanene.

Produkttype: Totalriving
Tidsrom: Desember 2012 - Desember 2014
Kunde Treklyngen AS
Kontraktssum Ca. NOK 50 mill
Entrepriseform Totalentreprise
Entreprenør AF Decom AS
Volum Miljøsanering og riving av bygningsmasse ca. 100 000 m2.