Tofte fabrikker

Den velkjente cellulosefabrikken på Tofte i Hurum er revet og et 120 år langt industrieventyr er over.

Treforedlingsindustrien har lange røtter ved Tofte på Hurumlandet. Og selv om fabrikken som nå fjernes kan anses å være av nyere karakter, ble den opprinnelige Tofte Cellulosefabrik bygget allerede i 1897. Den siste oppgraderingen av fabrikken kom på begynnelsen av 1980-tallet da Norske Skogindustrier, Follum og Union var hovedeiere av anlegget. I 2000 overtok Södra Cell, Sveriges største skogeiersamvirke, fabrikken, og drev denne frem til august 2013 da den ble stengt. I mai 2014 inngikk Statkraft og Södra Cell en intensjonavtale om å danne et selskap med mål om å etablere produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare. Enkelte kontorbygg og deler av bygningsmassen og infrastrukturen blir derfor stående og overtas av Statkraft. Fabrikken er siden solgt og alt utstyr og enkelte bygg ble fraktet vekk før AF Decom etappevis fikk tilgang til områdene.

Før maskinarbeidene startet ble bygningsmassen manuelt sanert for helse- og miljøfarlige stoffer. Dette avfallet transporteres til eksterne godkjente avfallsmottak.

For å innskrenke rivetiden ble det mobilisert en maskinpark bestående av 9 rivemaskiner med tilhørende utstyr i størrelsen 30 til 100 tonn. Bygningsmassen har et gulvareal på totalt 50.000 m2, og består av omtrent 80.000 tonn betong som gjenvinnes. Av dette vil ca. 8000 tonn bli levert til deponi ved Lindums anlegg i Oredalen, bare 15 minutters kjøring fra anlegget. Ellers blir det meste knust og brukt på stedet til tomteopparbeidelse og igjenfylling av kulverter. Prosjektet regner med å oppnå en sorteringsgrad på 98-99%.

Produkttype: Totalriving
Tidsrom: August 2015 - April 2016
Kunde Södra Tofte AS
Prosjektadresse Østre strandvei 52, Tofte
Kontraktssum NOK 26,5 mill
Entrepriseform Totalentreprise
Entreprenør AF Decom AS
Volum Miljøsanering og riving av bygningsmasse med gulvarareal på 50.000 m2