Hopp til hovedinnhold
Kraft

Kraft

  AF satser på vannkraftutbygging og har vært med på mange av de viktigste vannkraftprosjektene i Norge, med bygging av kraftstasjon, vannvei og magasin – vi bygger og rehabiliterer også betongdammer.

  Vannkraft

  AF gjennomfører nye utbyggingsprosjekter samt utvidelse eller fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg. Vår kompetanse, erfaring og kreativitet har gjort oss til en anerkjent leverandør av tjenester til landets kraftverkseiere.

  Vår kultur er formet av den grundige, velorganiserte og målbevisste gjennomføringen som kjennetegner gode og lønnsomme vannkraftprosjekter.

  Vi er innovative og nyskapende, og bruker vår nysgjerrighet og erfaring til å finne løsninger som verner om miljøet på en best mulig måte.

   

  Kontakt