Hopp til hovedinnhold
Blant all sikkerhetsopplæring som AF gjennomfører, anses oppstartskurs og opplæring ved inntakskontroll i prosjekter å være blant de aller viktigste. E-læringskurset «Sikkerhetsintro» er en sentral del av denne opplæringen.

Kurs på norsk, engelsk, polsk, portugisisk, litauisk og latvisk

Et godt gjennomført sikkerhetskurs skal gjøre nye medarbeidere i et prosjekt bevisste på hva som forventes av dem, hvordan de skal opptre og hvilke krav som gjelder. E-læringskurset tar for seg sentrale prinsipper innen sikkerhetsarbeid. Kurset tar ca. 20 minutter. Merk at kurset gjennomføres via Motimate (e-læringsverktøyet i AF Gruppen). Du kan ta kurset via nedlastet app, eller via web. Dersom du ikke er direkte ansatte i AF Gruppen må du registrere deg i «Meg i AF Gruppen» før du får tilgang til kurset. Etter at du har registrert deg kan du klikke på lenken "Klikk her for å komme direkte til AF Gruppens kurs HMS Sikkerhetsintrokurs. Se også veiledning for tilgang under. Dersom du møter på utfordringer med tilgang kan du kontakte helpdesk@afgruppen.no. Merk at du ikke lenger vil få e-post-bekreftelse på gjennomføring av kurs. Ta gjerne en print screen når du har gjennomført kurset, eller vis gjennomføring direkte i Mobilappen ved kontroll.

Brukerveiledning til Motimate

  • Brukerguide til Motimate for interne brukere

    Brukerguide til Motimate for interne brukere

  • Brukerguide til Motimate for eksterne brukere

    Brukerguide til Motimate for eksterne brukere

  • User guide external users

    User guide external users

HMS håndboken/HSE handbook

Prosjektregister og registreringsflyt