Hopp til hovedinnhold

Norges største ryddejobb

Mer enn 100 års gruvehistorie blir i disse dager fjernet på Svalbard.

Prosjektstatus

   Jan 2021
   Dec 2021

   Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell går ut på å fjerne alle spor av menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Bygg og infrastruktur fjernes, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.

   • 70 MNOK

    Kontraktssum

   • 7000

    Tonn stål skal fjernes

   AF Gruppen

   Svea, Svalbard

   Historien om gruvesamfunnet Svea strekker seg langt tilbake i tid. Først ute var svenskene, i form av selskapet Spetsbergens Svenska kolfält i 1917. Området hadde store kullreserver, og det første året var rundt 70 svenske arbeidere i sving. I 1930-årene tok Store Norske Spitsbergen Kulkompani over driften, og det ble starten på industrieventyret på Svalbard for Norges del.

   Frem til 2016 var det full drift i Svea nord-gruva, og mange titalls millioner tonn kull er hentet ut. Potensialet var enda større, og en helt ny gruve på Lunckefjell stod klar til å tas i bruk. Men allerede før produksjonen kom ordentlig i gang, var det kroken på døra. I 2017 besluttet Stortinget å stenge gruvene i Svea og Lunckefjell på grunn av lave kullpriser. På det meste var det over 300 personer i Svea til enhver tid. Nå skulle både arbeidsplassene og gruvesamfunnet legges ned.

   Mer enn 100 års gruvehistorie blir i disse dager fjernet på Svalbard. Kulturminner, forurenset grunn og sårbar natur er ingrediensene i det største naturrestaureringsprosjektet som noensinne er gjennomført i Norge.
   Ryddejobben i Svea skal strekke seg over fire år gjennom flere entrepriser. Så langt er gruvene på Lunckefjell og Svea Nord lukket og låst for all fremtid.

   Når prosjektet er ferdigstilt, er det kun tre vernede bygninger og gjenstander fra før andre verdenskrig som blir stående igjen. Resten skal bort, inkludert brakkebygg, verkstedhaller, havna, flyplassen og samtlige veier. Prislappen er på 2,2 milliarder kroner.
   Totalt skal AF Decom fjerne 2000 tonn treverk, 400 tonn brennbart restavfall, 7000-8000 tonn stål og store mengder betong og sende alt til gjenvinning når isen åpner gjennom sin entreprise.

   Norges største og viktigste ryddejobb

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Riving
   Forretningsenhet: AF Decom AS
   Kunde: Store Norske
   Entrepriseform: Rive- og saneringsentreprise